Edilexissä on huoltokatko keskiviikkona 23.9.2020. Palvelussa on tilapäisiä häiriöitä kello 7.00-8.00 välisenä aikana. Pahoittelemme huoltokatkosta aiheutuvaa haittaa.

Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Pääsy PDF-dokumenttiin vaatii sisäänkirjautumisen.

Account Bank's Obligation to Enable Access to Their Customers' Account Data and Authentication Procedures under the Payment Service Directive 2 – Its Relation to Refusal to Supply Data and Access to Procedure

Sutinen, Pauliina

Opinnäytetyöt , Gradut ja muut tutkielmat

Tiivistelmä

Toinen maksupalveludirektiivi (PSD2) tuo tilejä ylläpitäville maksupalveluntarjoajille (tilipankeille) uudenlaisia velvoitteita. Tilipankkien tulee avata pääsy asiakkaidensa tilidataan, kun asiakas on antanut nimenomaisen suostumuksensa kyseiseen pääsyyn, jollei pääsystä kieltäytyminen ole oikeutettu. Tämän lisäksi tilipankeilla on velvollisuus antaa kolmansille maksupalveluntarjoajille pääsy tilipankkien tarjoamiin tunnistamisprosesseihin. Näitä tilipankin velvollisuuksia voidaan yhdessä nimittää pääsyvelvoitteiksi, joko dataan tai prosessiin.

PSD2-uudistuksen ja erityisesti tilipankkien pääsyvelvoitteiden voidaan olettaa olevan merkityksellisiä maksupalvelumarkkinalle, sillä ne velvoittavat tilipankkeja implementoimaan uusia liiketoimintamalleja toimiakseen PSD2:n asettamien vaatimuksien mukaisesti. Tilipankkien uudenlaiset pääsyvelvoitteet sekä maksupalvelumarkkinan avautuminen uusille maksupalveluntarjoajille voi kuitenkin edesauttaa tilipankkien mahdollisia väärinkäytöksiä kilpailuoikeuden näkökulmasta. Jo ennen PSD2:sen voimaantuloa Euroopan komissio on aloittanut tutkinnan koskien useiden tilipankkien kieltäytymistä antaa pääsy asiakkaidensa tilidataan. Tästä käy ilmi, että SEUT artikla 102:n toimituksista kieltäytymisen soveltuminen on mahdollista tässä kontekstissa.

Tutkielmassa tarkastellaan edellä mainittuun asetelmaan liittyviä ongelmia, kuten onko tilipankkien kieltäytyminen antaa pääsy asiakkaidensa tilidataan sekä tilipankkien tunnistamisprosesseihin määräävän markkina-aseman väärinkäyttöä toimituksien kieltäytymisenä SEUT artiklan 102 mukaisesti, vaikka kyseinen kieltäytyminen olisi oikeutettu PSD2:n mukaan. Viime kädessä kysymys on kilpailuoikeuden ja PSD2:n vuorovaikutuksesta sekä siitä, kumman arvioinnin tulisi saada etusija. Esikysymyksenä PSD2-velvoitteiden arviointiin toimituksista kieltäytymisopin näkökulmasta kyseistä oppia arvioidaan datakontekstissa.

Datan toimittamisesta kieltäytymisen arviointi vaatii markkinadynamiikan arviointia. Määräävän markkina-aseman arviointi dataan keskittyneillä markkinoilla vaatii siirtymistä markkinaosuuksien painottamisesta markkinalle tyypillisien ominaisuuksien ja datan yksinomaisuuden arviointiin. Yksinomaisuuden näkökulma liittyy läheisesti väittelyyn datan olennaisuudesta tai välttämättömyydestä, millä on myös merkitystä määriteltäessä määräävän markkina-aseman tosiasiallista väärinkäyttöä. Datan olennaisuuteen liittyvät näkökulmat koskevat kuitenkin vain pakotettua datan jakamista ilman lainsäädännöstä tulevaa toimitusvelvoitetta. Tämä tarkoittaa tilannetta, jossa komissio velvoittaa yrityksen jakamaan datansa SEUT artikla 102:n perusteella ja on näin ollen velvollinen todistamaan väärinkäytölle ominaiset kriteerit koskien toimituksista kieltäytymistä. Lainsäädännöstä tulevien toimitusvelvoitteiden kohdalla komissio taas arvioi ainoastaan toimituksista kieltäytymisestä aiheutuvaa kilpailunvastaista markkinoiden sulkemista. Tämän osalta näyttökynnys voidaan nähdä matalampana verrattuna perinteiseen testiin arvioitaessa toimituksista kieltäytymistä. Perinteisen testin mukaan toimituksista kieltäytymisen todistaminen vaatii esimerkiksi datan välttämättömyyden näyttämistä, jonka voidaankin katsoa täyttyvän vain poikkeuksellisesti.

Asiaa arvioitaessa PSD2:n kontekstissa maksupalvelumarkkinalla on tiettyjä erikoispiirteitä, jotka tulee ottaa huomioon arvioitaessa toimituksista kieltäytymistä. Kaikkien tilipankkien vastaavasta toimitusvelvoitteesta johtuen markkinaosuuksilla voi olla enemmän merkitystä määräävän markkina-aseman määrittelyssä. Ongelmana on, että pääsy kaikkien tilipankkien tilidataan voidaan katsoa olennaiseksi, kun tilitieto- tai maksutoimeksiantopalvelujen asianmukainen toiminta vaatii kyseisen pääsyn. PSD2:n pääsyvelvoitteet ovat lisäksi lainsäädännöstä tulevia toimitusvelvoitteita, mistä johtuen olennaisuus -elementin arviointia ei vaadita väärinkäyttöä arvioitaessa. Tilipankin kieltäytyessä antamasta pääsyä tilidataan kolmansille maksupalveluntarjoajille, on todennäköistä, että kyseinen kieltäytyminen poistaa kilpailun maksutoimeksianto- ja tilitietopalveluiden markkinoilta. Näin ollen tilipankkien kieltäytyminen antamasta pääsyä asiakkaidensa tilitietoihin ja tilipankkien tunnistamisprosesseihin voi olla määräävän markkina-aseman väärinkäyttöä toimituksista kieltäytymisenä SEUT artikla 102 mukaisesti. Toisaalta PSD2:n mukaisesta toiminnasta, kuten oikeutetusta kieltäytymisestä, ei seuraa, että kyseinen toiminta noudattaisi kilpailuoikeutta. PSD2:n mukaisen oikeutetun kieltäytymisen ei kuitenkaan tulisi käynnistää SEUT artiklaa 102 koskevaa tutkintaa, sillä näissä tilanteissa PSD2:n tulisi saada etusija suhteessa kilpailuoikeuteen. PSD2:n ulkopuolella olevat toimitusvelvoitteet voidaan arvioida vain SEUT artikla 102:n ja toimituksista kieltäytymiselle ominaisen arvioinnin mukaisesti, jolloin vaaditaan tuotantopanoksen välttämättömyyttä, joko dataan tai datan käsittelyjärjestelmään.

Käytännön näkökulmasta tilipankit ovat vastanneet PSD2:n tuomiin pääsyvelvoitteisiin luomalla open banking -systeemin ja toimimalla yhteistyössä FinTech -yhtiöiden kanssa. Osa pankeista aikoo lisäksi antaa pääsyn PSD2-velvoitteiden ulkopuoliseen dataan. Open banking -systeemi voi kuitenkin aiheuttaa kilpailuoikeudellisia ongelmia toimituksista kieltäytymisenä tai muunlaisina SEUT artikla 102 väärinkäytöksinä. PSD2:n tosiasialliset vaikutukset ja sen seuraukset kilpailulle voidaan kuitenkin nähdä vasta, kun PSD2:n siirtymäaika päättyy 14.9.2019 ja uusi markkinakäytäntö alkaa kehittymään.

Aihealueet

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.