Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Pääsy PDF-dokumenttiin vaatii sisäänkirjautumisen.

Ennen avioliiton purkautumista toimitettu ositus ja AL 107 a §

Hyvönen, Katja

Opinnäytetyöt, Gradut ja muut tutkielmat
Alkuperäinen julkaisupäivä: 25.3.2019

Tiivistelmä

Tutkimus käsittelee avioliiton aikana toimitettavaa ositusta oikeudellisena ilmiönä ja se on metodologiselta luonteeltaan lainopillinen. AL 85.1 §:n nojalla omaisuuden ositus on toimitettava kumman tahansa aviopuolison vaatimuksesta, kun avioeroa koskeva asia on tullut vireille. Ositus voidaan siten toimittaa jo ennen puolisoiden avioliiton lopullista purkautumista. Tavallisesti osituksen toimittamisen jälkeen puolisoiden aiemmin yhteiset omistussuhteet on purettu (AL 85.3 §) ja aiemmin yhteisten velkasuhteiden osalta on toteutettu velkojen uudelleenjärjestely (AL 88.1 § ja AL 101 §). Lisäksi kummallakaan puolisoista ei enää ole avio-oikeutta toistensa omaisuuteen miltään osin, elleivät he sitä nimenomaisesti avioehtosopimuksin sittemmin palauta (AL 107 a §). Osituksen tultua toimitetuksi puolisot voivat kuitenkin luopua erohankkeestaan. Toisin sanoen he voivat antaa eroasiansa raueta (AL 26.2 §) ja jatkaa yhteiselämäänsä aviopuolisoina.

Ensinnäkin tutkielmassa selvitetään ja jäsennellään niitä hyötyjä, joita osituksen aikaistettu toimittaminen voi puolisoille kuormittavassa välirikkotilanteessa tarjota. Lisäksi tarkastellaan suppeammin myös puolisoiden motiiveja toimittaa ositus avioliiton aikana ilman alkuperäistäkään eroaietta. Toiseksi määritellään ja systematisoidaan osituksen oikeusvaikutukset sekä tarkastellaan ja arvioidaan niitä ongelmia, joita oikeusvaikutusten pysyvyydestä voi aiheutua puolisoiden yhteisen avioelämän jatkumisen vuoksi. Tältä osin pääpaino tutkimuksessa on asetettu osituksen AL 107 a §:n mukaisen puolisoiden avio-oikeuden poistavan vaikutuksen aiheuttamien epäkohtien erittelyyn ja arviointiin avioliiton lopulta purkautuessa. Kolmanneksi tutkielmassa annetaan ehdotuksia de lege ferenda AL 107 a §:n VO-vaikutuksen ongelmallisuuden torjumiseksi. Lopuksi käsitellään vielä kysymystä siitä, miksi lainmuutostoimiin ei ole jo ryhdytty.

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.