Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Pääsy PDF-dokumenttiin vaatii sisäänkirjautumisen.

Osakas-työntekijän rikosoikeudellinen vastuu osakeyhtiön konkurssin alla nostetuista palkoista

Heino, Jake

Opinnäytetyöt , Gradut ja muut tutkielmat

Tiivistelmä

Oikeuskäytännössä joudutaan varsin usein kohtaamaan tilanteita, joissa osakeyhtiön osakas-työntekijä on nostanut yhtiön taloudellisessa kriisitilanteessa yhtiöstä varoja itselleen ja esittänyt oikeustoimesta niin sanotun palkkaväitteen. Palkkaväite tarkoittaa yhtiöstä varoja nostaneen osakas-työntekijän väitettä siitä, että nostettuja varoja on kohdeltava tälle maksettuna palkkana siitä huolimatta, ettei kyseisen varallisuuserän osalta ole noudatettu palkanmaksun liitännäisvelvoitteita palkanmaksua koskevien säännösten osoittamalla tavalla. Palkkaväitetilanteissa joudutaan arvioimaan palkkaväitteen hyväksyttävyyttä. Silloin, kun palkkaväite ei ole hyväksyttävissä, joudutaan pohtimaan sovellettavaa rikostunnusmerkistöä. Myös sinänsä hyväksyttävään palkkaväitteeseen perustuva varojenluovutus voi tulla rikosoikeudellisesti rangaistavaksi. Palkkaväitetilanteissa sovellettavia rikostunnusmerkistöjä voivat olla pääasiassa velallisen epärehellisyys, velkojansuosinta sekä osakeyhtiörikos. Tässä pro gradu -tutkielmassa selvitetään ensinnäkin, mitkä seikat vaikuttavat palkkaväitteen hyväksyttävyyden arviointiin. Tämän osalta kysymyksenasettelu kulminoituu siihen, millä perusteilla varojen luovutusta taloudellisessa kriisitilassa olevasta osakeyhtiöstä voidaan pitää sallittuna palkanmaksuna ja milloin se puolestaan on yhtiön laitonta varojenjakoa. Toiseksi tutkimuksessa selvitetään, mikä rikosnimike soveltuu vilpilliseen varojenluovutusmenettelyyn palkkaväitetilanteessa ja mitkä seikat vaikuttavat rikosnimikkeen valintaan. (Edilex-toimitus)

Aihealueet

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.