Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Pääsy PDF-dokumenttiin vaatii sisäänkirjautumisen.

Väliyhteisön jakamasta osingosta perityn lähdeveron hyvittämättä jääminen

Korpela, Sara

Opinnäytetyöt , Gradut ja muut tutkielmat

Tiivistelmä

Esityksessä väliyhteisösääntelyn tarkastelu kytkeytyy kansainväliseen kaksinkertaiseen verotukseen ja sen poistamiseen siten, että erityishuomiota kiinnitetään kotimaisen väliyhteisölain soveltamisen yhteydessä ilmenevään kaksinkertaisen verotuksen ongelmaan korkeimman hallinto-oikeuden vuosikirjaratkaisun KHO 2010:7 valossa. Kaksinkertaisen verotuksen ongelma ilmenee sen seurauksena, että väliyhteisön voitonjaon seurauksena lähdevaltiossa väliyhteisön osakkaalta osingosta perittyä lähdeveroa ei hyvittämisvaatimuksesta huolimatta hyvitetä ja näin ollen kaksinkertainen verotus jää poistamatta.
Kaksinkertaisen verotuksen tilanne aiheutuu menetelmälain ja väliyhteisölain yhteensopimattomuudesta, sillä kansainvälisen kaksinkertaisen verotuksen poistamisesta annetun lain sääntely ei tule sovellettavaksi väliyhteisötulolle ulkomaisten väliyhteisöjen osakkeiden verotuksesta annetussa laissa annetusta määritelmästä johtuen. Erityisen olennaiseen asemaan nousee tulon samuuden käsite eli vero-objektikohtaisuus. Korkeimman hallinto-oikeuden vuosikirjaratkaisussaan tekemä tulkinta ja sen tarkoituksenmukaisuus voidaan kyseenalaistaa lukuisten vero-oikeudellisten tulkintaperiaatteiden valossa.
Esityksessä ehdotetaan de lege ferenda, että väliyhteisölakiin lisättäisiin erityissäännös lähdeveron hyvittämisvaatimuksen hyväksymisen mahdollistamiseksi vastaisuudessa.
Lähdeveron hyvittämättä jäämiseen liittyvän problematiikan ohella esityksessä perehdytään aiheen kannalta ajankohtaiseen kansainväliseen keskusteluun ja pohditaan kansainvälisessä ympäristössä tapahtuvien muutosten potentiaalisia vaikutuksia väliyhteisösääntelyyn yleisemmällä tasolla.
Esityksen tutkimusote on pääasiassa oikeusdogmaattinen. Lähdeaineistossa keskeisessä asemassa ovat sekä professori Marjaana Helmisen lukuisat kansainvälisvero-oikeudelliset julkaisut että OECD:n ja G20-maiden BEPS-raportti ja sen puitteissa julkaistut toimenpideohjelmat.

Aihealueet

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.