Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Pääsy PDF-dokumenttiin vaatii sisäänkirjautumisen.

Tappioiden vähennysoikeuden rajoitukset yrityskaupan yhteydessä

Laitinen, Tanja

Opinnäytetyöt, Gradut ja muut tutkielmat

Tiivistelmä

Tämän tutkimuksen tarkoitus on tarkastella tappioiden vähennysoikeutta rajoittavia sääntöjä omistajanvaihdostilanteissa, erityisesti yrityskauppojen yhteydessä. Tarkastelun kohdevaltioita ovat Suomi, Ruotsi ja Saksa. Lisäksi tarkastellaan Euroopan komission vuonna 2016 julkaisemien CCTB- ja CCCTB-direktiiviehdotusten säännöksiä tilanteissa, joissa yhtiö tulee osaksi CCCTB-järjestelmää soveltavaa yritysryhmää omistajanvaihdoksen seurauksena. Tarkastelemalla näitä erilaisia verojärjestelmiä pyritään selvittämään, miten eri maissa on ratkaistu tappioilla käytävän kaupankäynnin ongelma. Samalla pyritään ottamaan kantaa siihen, onko jossakin toisessa järjestelmässä sääntöjen neutraalisuus ja oikeudenmukaisuus saavutettu paremmin kuin toisessa. Kyse on näin ollen siitä, toteutuvatko tappioiden vähennysrajoituksia koskevissa säännöksissä verotuksen neutraliteetti ja oikeudenmukaisuus.
Edellä esitetyt tavoitteet voidaan eritellä tutkimuskysymysten muotoon seuraavasti: Millaisia tappioiden vähennysoikeuden rajoituksia liittyy omistajanvaihdostilanteisiin voimassaolevan oikeuden mukaan Suomessa, Ruotsissa ja Saksassa? Entä miten vähennysoikeuden rajoitukset on huomioitu CCTB- ja CCCTB -direktiiviehdotuksissa? Millaisin edellytyksin sulautuvan yhtiön tappiot siirtyvät vastaanottavalle yhtiölle Suomen, Ruotsin ja Saksan oikeuden mukaan, sekä CCTB- tai CCCTB-direktiiviehdotuksissa? (Edilex-toimitus)

Aihealueet

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.