Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Pääsy PDF-dokumenttiin vaatii sisäänkirjautumisen.

Patentskyddets utvidgning med tiden – förbättringsuppfinningar och teknologisk utveckling

Vilén, Johan

Opinnäytetyöt , Gradut ja muut tutkielmat
Alkuperäinen julkaisupäivä: 22.11.2018

Tiivistelmä

Avhandlingen behandlar hur patentskyddet kan utvidgas med tiden, med en särskild fokus på kravtolkningsnormerna. Med skyddsomfånget utvidgning med tiden menas främst till vilken grad förbättringsuppfinningar och förändringar som drar nytta av senare utvecklad teknologi kan falla inom patentskyddet. Fastän patentkraven och patentskriften inte ändras sedan de publiceras, kan skyddsomfånget över tiden börja täcka allt fler utförandeformer. Med en tilltagande utvecklingstakt har denna fråga ökat i betydelse. Avhandlingen närmar sig frågan ur ett teleologiskt och systematiskt perspektiv: först undersöks till vilken grad patentskyddet borde kunna utvidgas med hänsyn till patenträttens syfte och allmänna läror, och sedan analyseras patenträttens konkreta tolkningsnormer i ljuset av detta.

Eftersom patenträttens huvudsyfte är att främja den teknologiska utvecklingen har förbättringsuppfinningar något av en särställning gentemot övriga förändringar av en uppfinning – opportunistiskt kringgående och kopiering borde hindras, medan förbättring och vidareutveckling borde stimuleras. Förbättringar kan vidare vara av betydligt större värde för samhället än den ursprungliga uppfinningen. Den naturliga teknologiska utvecklingen medför däremot möjligheter till smärre förändringar och förbättringar, som snabbt kunde urvattna värdet för patent om en utvidgning med tiden inte vore möjlig. Incitamentet att uppfinna skulle således försvagas. Skyddsomfånget borde balanseras mellan ytterligheterna med ett för snävt patentskydd, som innebär att alla senare utvecklade utföranden undgår intrång, och ett för brett patentskydd, som ger patentinnehavaren ett monopol som inte motsvarar dennes teknologiska bidrag och som kväver utvecklingen av förbättringsuppfinningar.

Fastställandet av skyddsomfånget i Finland regleras i huvudsak av PatL § 39 och Art. 69 EPC, som enbart anger att patentkraven bestämmer skyddsomfånget och att beskrivningen ska användas i tolkningen. Bedömningsnormerna för kravtolkningen har därför utvecklats i praxis och rättsvetenskapen. Hur brett skyddsomfånget är, hur mycket det kan utvidgas med tiden och hur väl det motsvarar det faktiska teknologiska bidraget beror på dessa normer. Kravtolkning är således av central betydelse för patenträtten. Denna avhandling är ett försök att systematisera och förklara dessa tolkningsnormer och redogöra för hur de leder till en utvidgning av skyddsomfånget. Utländsk rätt, särskilt nordisk, tysk och engelsk, används i tjänande syfte. Mycket vikt läggs även vid patenträttens allmänna läror, då dessa förklarar utformningen av de konkreta tolkningsreglerna och ger vägledning för hur de borde tillämpas. I undersökningen och utvärderingen av det europeiska kravtolkningsparadigmet drar skribenten även nytta av insikter från rättsteori och språkfilosofi.

(Edilex-toimitus)

Aihealueet

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.