Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Pääsy PDF-dokumenttiin vaatii sisäänkirjautumisen.

Asianomistajan syyteoikeus oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin turvaajana

Nevala, Janne

Opinnäytetyöt , Gradut ja muut tutkielmat

Tiivistelmä

Asianomistajan syyteoikeutta koskeva sääntely uudistettiin vuoden 1997 rikosprosessiuudistuksen yhteydessä. Uudistuksen myötä asianomistajan syyteoikeus, joka oli aikaisemmin ollut yhdenvertaisessa asemassa virallisen syyttäjän syyteoikeuden kanssa, muuttui pääosin toissijaiseksi. 2000-luvun uudistusten myötä asianomistajan ensisijaisesta syyteoikeudesta luovuttiin kaikilta osin ja nykyään asianomistajan syyteoikeus on aina toissijainen. Asianomistajan syyteoikeuden muuttumista toissijaiseksi voidaan pitää vuosisatoja jatkuneen kehityskulun tuloksena. Valtiovalta on pyrkinyt keskiajalta lähtien kaventamaan asianomistajan roolia ja samalla kasvattamaan yhteiskunnan roolia rikosoikeudellisten konfliktien ratkaisussa.

Syyteoikeuden tapahtuneista muutoksista huolimatta asianomistaja on säilyttänyt vahvan prosessuaalisen aseman. Asianomistajalla on toissijaisen syyteoikeuden lisäksi oikeus esittää syyttämispyyntö asianomistajarikoksissa, yhtyä syyttäjän tai toisen asianomistajan nostamaan syytteeseen, oikeus ottaa peruutettu syyte ajettavakseen sekä oikeus hakea muutosta. Viranomaisilla ei ole mahdollisuutta estää asianomistajaa osallistumasta rikosprosessiin joko toissijaisen syyteoikeuden tai syytteeseen yhtymisen kautta. Kansainvälisesti vertailtuna Suomessa ja Pohjoismaissa asianomistajan asema on moneen muuhun Euroopan valtioon verrattuna vahva.

Asianomistajan syyteoikeus edistää merkittävästi myös oikeudenmukaiseen oikeudenkäyntiin kuuluvien oikeuksien toteutumista. Oikeudenmukaiseen oikeudenkäyntiin kuuluvat oikeudet ovat johdettavissa kansainvälisten ihmisoikeussopimusten sekä kansallisen perustuslain asettamista vaatimuksista. Selkeimmin asianomistajan syyteoikeuden voidaan katsoa takaavan asianomistajalle oikeuden päästä tuomioistuimeen, oikeuden tulla kuulluksi sekä oikeuden hakea muutosta. Lisäksi asianomistajan syyteoikeudella voidaan katsoa olevan vaikutuksia oikeudenkäynnin julkisuuteen sekä tuomioiden perustelemiseen. (Edilex-toimitus)

Aihealueet

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.