Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Pääsy PDF-dokumenttiin vaatii sisäänkirjautumisen.

Velallisen toiminnan moitittavuus ja velkajärjestelyn myöntäminen esteestä huolimatta

Miettinen, Mari

Opinnäytetyöt , Gradut ja muut tutkielmat
Alkuperäinen julkaisupäivä: 11.6.2018

Tiivistelmä

Tutkielman tarkoituksena on selvittää, miten velallisen toiminnan moitittavuus käytännössä ilmenee ja minkälaisia vaikutuksia toiminnan moitittavuudella on VJL 10 §:n 7 kohdan mukaisen piittaamattoman ja vastuuttoman velkaantumisen näkökulmasta. Tutkielmassa arvioidaan lisäksi, miten esteperusteen laatu ja toiminnan moitittavuus käytännössä vaikuttavat painavien syiden arvioinnin taustalla.

Yksityishenkilön velkajärjestely voidaan sen myöntämisen edellytyksistä huolimatta evätä, mikäli velallisen velkaantumiseen liittyy tietynasteista moitittavuutta. Velkaantumisen moitittavuutta ilmentävät VJL 10 §:n mukaiset yleiset esteet, joiden aktualisoiduttua velkajärjestelyä ei voida myöntää velalliselle. Velkajärjestely voidaan poikkeuksellisesti myöntää esteestä huolimatta VJL 10 a §:n perustella, mikäli velkajärjestelyn myöntämiselle on esteestä huolimatta painavia syitä.

Velkajärjestelyn yleisistä esteistä käytännössä tulkinnanvaraisimmaksi on muodostunut VJL 10 §:n 7 kohdan mukainen piittaamaton ja vastuuton velkaantuminen, jonka mukaisesti velkajärjestelyä ei voida myöntää, mikäli velkojen perusteesta ja syntyolosuhteista, velallisen tavasta hoitaa talouttaan tai muista seikoista voidaan päätellä olevan todennäköistä, että velallinen on velkaantunut harkitusti velkajärjestelyä silmällä pitäen tai velallisen velkaantumiseen johtaneita toimia voidaan kokonaisuutena arvioiden pitää piittaamattomina ja vastuuttomina ottaen huomioon velallisen ikä, asema ja muut olosuhteet sekä se, ovatko luotonantajat toimineet vastuullisesti. (Edilex-toimitus)

Aihealueet

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.