Edilexissä on huoltokatko torstaina 18.8.2022. Palvelussa on tilapäisiä häiriöitä kello 7.00-8.00 välisenä aikana. Pahoittelemme huoltokatkosta aiheutuvaa haittaa.

Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Pääsy PDF-dokumenttiin vaatii sisäänkirjautumisen.

Esi- ja aiesopimukset – sitovuus, oikeusvaikutukset ja erottelu

Parkkinen, Joonas

Opinnäytetyöt 27.4.2018, Gradut ja muut tutkielmat

Tiivistelmä

Tutkielman aiheena ovat prekontraktuaaliset instrumentit, pääasiassa esi- ja aiesopimukset. Tutkielmassa käsitellään jossain määrin myös muita yleisesti sopimusten neuvotteluvaiheeseen ja sopimusten syntyyn liittyviä kysymyksiä, kuten lojaliteettivelvollisuutta, sopimusvapautta ja sopimusneuvotteluihin liittyvää vahingonkorvausvastuuta. Työssä tutkitaan myös esi- ja aiesopimusten erottelua sekä niiden suhdetta toisiinsa ja joihinkin muihin samankaltaisiin instrumentteihin. Yhtenä tarkoituksena on selvittää, mitkä tekijät ovat merkityksellisiä arvioitaessa sitä, onko instrumentti esi- vai aiesopimus. Työssä tutkitaan myös sitä, mikä merkitys tällä jaottelulla on erityisesti tuomioistuinten arvioidessa instrumentin sitovuutta sekä oikeusvaikutuksia. Tutkielmassa pyritään lisäksi selvittämään sitä, onko prekontraktuaalisten instrumenttien suhteen vallitsevaa oikeustilaa pidettävä toivottavana ja onko olemassa keinoja tilanteen parantamiseksi. Tutkielmassa esisopimuksella tarkoitetaan yksinomaan kaupan ja vuokrasopimuksen esisopimusta. Kirjoittaja päätyy toteamaan, että käsitellyn oikeuskäytännön sekä -kirjallisuuden perusteella voidaan esittää, että melko suurella todennäköisyydellä aiesopimuskin saa aikaan joitain sitovia oikeusvaikutuksia ja että tuomioistuimet tulkitsevat aiesopimuksia jossain määrin epäjohdonmukaisesti. (Edilex-toimitus)

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.