Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Pääsy PDF-dokumenttiin vaatii sisäänkirjautumisen.

Konserniavustuksen antaminen täysin omistetulle tytäryhtiölle emoyhtiön edun ja vähemmistösuojan näkökulmasta

Kuosmanen, Toni

Opinnäytetyöt , Gradut ja muut tutkielmat
Alkuperäinen julkaisupäivä: 11.10.2017

Tiivistelmä

Konserniavustus on tulosvaikutteinen tilinpäätössiirto, jota konsernissa voidaan käyttää sen kokonaisverorasituksen keventämiseen. Sen käyttäminen on mahdollista kaikissa konsernisuhteissa, joissa konserniavustuslain mukaiset edellytykset täyttyvät. Tutkielmassa käsitellään osakeyhtiöoikeuden näkökulmasta tilannetta, jossa emoyhtiö antaa konserniavustuksen täysin omistamalleen tytäryhtiölle. Tällöin emoyhtiön varallisuus ei sinänsä vähene avustuksen lisätessä tavallisesti tytäryhtiön osakkeiden arvoa, mutta avustus vähentää emoyhtiössä vähemmistöosinko-oikeuden alaista varallisuutta. Konserniavustuksen tuleekin olla mainitussa relaatiossa yhtiön eli sen kaikkien osakkeenomistajien edun mukainen, minkä lisäksi siltä edellytetään hyväksyttävyyttä vähemmistösuojan kannalta.

Tutkielmassa analysoidaan konserniavustuksen liiketaloudellisen perusteen arviointikriteerejä sekä perusteen hyväksyttävyyden rajoja. Konserniavustus on liiketaloudellisesti perusteltu silloin, kun sen tuotto-odotus on positiivinen. Liiketaloudellisen perusteen hyväksyttävyyden arvioinnissa keskeistä on, että avustuksen antamisella saavutetaan verohyötyä ja että tytäryhtiöllä on tarve saada konserniavustus. Lisäksi vähemmistösuojan tehokkuuden kannalta on edellytettävä, että vastaavaan taloudelliseen asemaan ei voida päästä käyttämällä vähemmistösuojan kannalta hyväksyttävämpää menettelyä.

Tutkimuksessa havaitaan, että yhtiön edun mukainen konserniavustus voi joissain tilanteissa olla vähemmistösuojan kannalta hylättävä. Tällaisissa tilanteissa annettu konserniavustus on luettava mukaan vähemmistöosinko-oikeuden alaiseen varallisuuteen. Olennainen käytännön kysymys liiketaloudellisen perusteen ja sen hyväksyttävyyden arvioinnissa on, millaiset mahdollisuudet vähemmistöosakkeenomistajalla on saada tietoa yhtiön ja konsernin liiketoiminnasta. Ilman tehokkaita valvonta- ja tiedonsaantikeinoja vähemmistöosakkeenomistajan tosiasiallinen oikeussuoja ei toteudu, koska tämä ei kykene perustelemaan moitekannettaan. Siksi tutkielmassa esitellään lyhyesti emoyhtiön vähemmistöosakkeenomistajan valvonta- ja tiedonsaantikeinoja koskien täysin omistetun tytäryhtiön liiketoimintaa.

Aihealueet

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.