Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Välimiehen puolueettomuus ja riippumattomuus

Valén, Sara-Annukka

Opinnäytetyöt , Gradut ja muut tutkielmat
Alkuperäinen julkaisupäivä: 11.10.2017

Tiivistelmä

Tutkielma tarkastelee välimiesmenettelylaissa välimiehelle asetettua puolueettomuuden ja riippumattomuuden vaatimusta. Välimiesmenettelylain mukaan välimiehen tulee tehtävässään olla puolueeton ja riippumaton sekä lisäksi välimiehen tulee ilmoittaa kaikki seikat, jotka ovat omiaan vaarantamaan hänen puolueettomuuttaan tai riippumattomuuttaan välimiehenä taikka aiheuttamaan näissä suhteissa perusteltuja epäilyksiä. Välimiehen valinnan on sanottu olevan yksi välimiesmenettelyn tärkeimmistä vaiheista ja tämän vuoksi välimiehen puolueettomuuteen ja riippumattomuuteen tulee kiinnittää erityistä huomiota.

Välimiestehtävät ovat riidanratkaisualalla erityisen haluttuja niiden huomattavan suuren taloudellisen intressin vuoksi ja välimiesmenettelyyn valikoituvien riitojen vuoksi. Välimiesten nimeämistapa, välimiehenä toimivien henkilöiden suppea joukko, esteellisyyden dispositiivisuus sekä suuri taloudellinen intressi ovat kaikki sellaisia seikkoja, jotka osaltaan vaikuttavat siihen, että välimiesten esteellisyys on paikoitellen ongelmallista ja esteellisyyden arviointi haastavaa.

Kotimaisessa oikeuskirjallisuudessa ei ole juurikaan pyritty antamaan vastauksia siihen, missä konkreettisissa tilanteissa välimies on esteellinen ja mitä välimiesmenettelylaissa tarkoitetut ilmoitusvelvollisuuden alaiset seikat ovat. Pelkästään tutkimalla puolueettomuuden ja riippumattomuuden käsitteitä on vaikea määritellä, mitä seikkoja käsitteet kattavat käytännössä. Tarkoituksena on, että tutkielmalla on käytännön merkitystä. Tutkielmassa pyritään löytämään vastaus siihen, mitkä konkreettiset seikat ja olosuhteet ovat lainkohdassa tarkoitettuja sellaisia seikkoja, jotka ovat omiaan vaarantamaan välimiehen puolueettomuutta tai riippumattomuutta välimiehenä taikka aiheuttamaan näissä suhteissa perusteltuja epäilyksiä. International Bar Associationin (IBA) antama ohjeistus esimerkkilistoineen on tutkielmassa merkittävässä roolissa, kuten myös kansainvälinen sekä kotimainen oikeuskäytäntö välimiehen esteellisyydestä. (Edilex-toimitus)

Aihealueet

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.