Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Pääsy PDF-dokumenttiin vaatii sisäänkirjautumisen.

EU:n valtiontukisääntöjen ja yleishyödyllisten taloudellisten palvelujen välinen oikeudellinen suhde

Tarkoma, Janne

Opinnäytetyöt , Gradut ja muut tutkielmat
Alkuperäinen julkaisupäivä: 17.3.2017

Tiivistelmä

Yleishyödylliset taloudelliset palvelut (ns. SGEI-palvelut) ovat viime vuosina nousseet yhä merkittävämmäksi Euroopan unionin sisämarkkinoiden ja näin myös kilpailuoikeudellisen ja valtiontukia koskevan sääntelyn kannalta. Näiden yhteiskunnallisesti tärkeiden, luonteeltaan taloudellisten palvelujen toimialakohtaisiin käsitteisiin, järjestämiseen ja rahoitukseen liittyviä tulkintaongelmia on ilmennyt erityisesti EU:n valtiontukisääntöjen soveltamisen yhteydessä. Viimeisimmän talouskriisin seurauksena unionin tehokkuus- ja solidaarisuusnäkökohdat ovatkin olleet monesti ristiriidassa keskenään, ja riskit EU:n jäsenvaltioiden SGEI-kontekstiin liittyvistä väärinkäytöksistä sisämarkkinoilla ovat tämän myötä lisääntyneet. Jäsenvaltioiden tavat määritellä, järjestää ja rahoittaa SGEI-palvelut kansallisella tasolla eroavat usein toisistaan. Tämä kilpailu- ja hyvinvointipoliittinen jännite on omiaan hankaloittamaan myös Euroopan komission valtiontukivalvontaa.

Oikeudellista arviointia selventääkseen Euroopan unionin tuomioistuin (ent. Euroopan yhteisöjen tuomioistuin) on oikeuskäytännössään kehittänyt neljä Altmark-kriteereinä tunnettua ja valtiontukiarvioinnissa hyödynnettyä ehtoa, joiden täyttyessä SGEI-palvelujen toteuttamisesta maksetut julkiset korvaukset eivät ole luonteeltaan SEUT 107(1) artiklan mukaista kiellettyä valtiontukea. Yleishyödyllisten taloudellisten palvelujen valtiontukiarviointia koskeva oikeustila on kuitenkin ollut jatkuvassa kehitystilassa, joten Altmark-kriteerien selventävästä vaikutuksesta huolimatta niiden soveltamisessa on ilmennyt tulkinnallisia aukkoja.

Tässä tutkielmassa pyritään havainnollistamaan ensisijaisesti SGEI-palvelujen ja EU:n valtiontukisääntöjen suhdetta EUT:n ja Euroopan komission oikeuskäytännössä ilmenneiden tulkintakysymysten valossa. Merkittävän ja viimeaikaisen oikeuskäytännön kronologisen tarkastelun ohella keskeisiä ovat muun muassa SEUT 107(1) artiklaan sisältyvän kielletyn valtiontuen määritelmä, SGEI-palvelujen käsite sekä SEUT 106 artiklan SGEI-palveluja ja julkisia yrityksiä koskevat säännöt EU:n kilpailu- ja valtiontukisääntöjen soveltamisesta.

Aihealueet

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.