Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Pääsy PDF-dokumenttiin vaatii sisäänkirjautumisen.

Veroedun aineellinen valikoivuus ja EU:n valtiontukikielto

Bogdan, Helena

Opinnäytetyöt , Gradut ja muut tutkielmat
Alkuperäinen julkaisupäivä: 13.3.2017

Tiivistelmä

Kilpailun suojelu sisämarkkinoilla on yksi EU:n tärkeimmistä tavoitteista. Kilpailua pyritään suojaamaan miltä tahansa haitallisesti vaikuttavalta tekijältä. Valtiontukisääntöjen tarkoituksena on estää jäsenvaltioiden tiettyjä yrityksiä tai tuotannonaloja suosivien tukien kilpailua vääristävä vaikutus sisämarkkinoilla. Kielletty valtiontuki on määritelty SEUT 107(1) artiklassa. Se sisältää neljä kumulatiivista kriteeriä: kielletty tuki on 1) taloudellista etua, joka 2) on peräisin valtion varoista ja 3) vääristää tai uhkaa vääristää kilpailua sisämarkkinoilla 4) suosimalla jotakin tiettyä yritystä tai tuotannonalaa. Kielletyn veroedun kannalta viimeinen kriteeri, toimenpiteen valikoivuus, on usein ratkaiseva. Valikoivuuskriteeri voidaan jakaa useampaan osatekijään, esimerkiksi alueelliseen ja aineelliseen valikoivuuden muotoon. Tutkielma tarkastelee veroedun aineellista valikoivuutta. Aihepiiriä koskevan niukan sääntelyn vuoksi tarkastelu veroedun aineellisen valikoivuuden edellytyksen täyttymisestä tehdään pitkälti EU-tuomioistuimen oikeuskäytännön pohjalta. Huomiota kiinnitetään myös aihetta koskevaan tärkeimpään EU-säännökseen sekä komission ohjeisiin. Oikeuskäytännön analyysissä tarkastelu kohdistuu valikoivuusarviointia koskeviin periaatteisiin sekä niiden soveltamiseen unionin toimielinten ratkaisukäytännöissä. (Edilex-toimitus)

Aihealueet

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.