Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Pääsy PDF-dokumenttiin vaatii sisäänkirjautumisen.

Erityistuomioistuinta koskevan toimivaltasääntelyn erityispiirteistä – tapaustutkimus markkinaoikeuden toimivallan määräytymisestä erityisesti olennaisesti samasta perusteesta johtuvissa riita-asioissa

Virtanen, Maiju

Opinnäytetyöt , Gradut ja muut tutkielmat
Alkuperäinen julkaisupäivä: 13.6.2016

Tiivistelmä

Tutkimuksen taustalla on 1.9.2013 voimaan astunut uudistus, jossa markkinaoikeuteen keskitettiin oikeudenkäynnistä markkinaoikeudessa annetulla lailla (100/2013) teollis- ja tekijänoikeudelliset riita-asiat. Tutkimuksen kohteena on keskittämisen yhteydessä markkinaoikeudelle säädetty mahdollisuus käsitellä myös muu riita-asia, mikäli se johtuu olennaisesti samasta perusteesta kuin teollis- tai tekijänoikeuslakiin perustuva riita.

Tutkimuksen tavoite on määritellä käsitteen ”olennaisesti sama peruste” merkityssisältö markkinaoikeuden toimivaltaa koskevassa oikeussäännössä eli toimivallan perustavassa normissa. Tutkimuksessa esitetään erityistuomioistuimen toimivaltasääntelyä koskevat yleiset periaatteet ja tulkintasäännöt. Tutkimuksessa tarkastelu aloitetaan oikeusjärjestyksen rakenteesta ja tutkimus etenee yksittäisen jutun perusteeseen eli oikeustosiseikastoon. Tutkimuksessa käydään läpi myös erityistuomioistuimen asema asian siirtämistä tuomioistuinten välillä koskevassa sääntelyssä ja oikeuspaikkasopimuksissa sekä suhteessa yksinomaisiin oikeuspaikkoihin.

Tutkimuksessa tuodaan esiin se, että erityistuomioistuimen asema Suomen oikeusjärjestyksessä poikkeaa yleisten tuomioistuinten asemasta. Asian siirtämistä koskeva sääntely ja mahdollisuus tehdä sitova oikeuspaikkasopimus eivät koske erityistuomioistuinta. Olennaisesti sama peruste tarkoittaa tutkimuksessa esitetyn perusteella joko olennaisin osin yhteistä oikeustosiseikastoa tai samaa historiallista tapahtumakulkua. Näin ollen mahdollisuus käsitellä IPR-asian kanssa olennaisesti samasta perusteesta johtuva muu vaatimus laajentaa markkinaoikeuden toimivaltaa huomattavasti, jopa perustuslain edellyttämän määrätyn toimialan ulkopuolelle.

Aihealueet

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.