Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Pääsy PDF-dokumenttiin vaatii sisäänkirjautumisen.

Osakassopimuksen sopimusvapauden rajat ja yhtiöoikeudellinen sitovuus

Ignatius, Lauri

Opinnäytetyöt , Gradut ja muut tutkielmat
Alkuperäinen julkaisupäivä: 29.5.2015

Tiivistelmä

Osakeyhtiölaissa tahdonvaltaisuus ja sitä ilmentävä osakkeenomistajien vapaus päättää yhtiöjärjestyksen sisällöstä ovat koko osakeyhtiösääntelyn keskeisiä lähtökohtia. Tämä vapaus ei kuitenkaan ole rajaton, sillä yhtiöjärjestyksen sisältöä rajoittaa viime kädessä osakeyhtiölain pakottava sääntely. Muun muassa tästä syystä liike-elämässä yhtiöiden toimintaa ja osakkeenomistajien suhteita säännellään vakiintuneesti myös osakassopimuksin. Nämä sopimukset elävät elämäänsä sopimus- ja yhtiöoikeuden välimaastossa ja toimivat sopimusvapauden turvin. Osakeyhtiölaissa ei kuitenkaan ole niitä koskevaa sääntelyä, mikä yhdessä kahden oikeudenalan välisen rajankäynnin kanssa on omiaan johtamaan tulkintaongelmiin niin käytännössä kuin teoriassa.

Tutkielma jakautuu kolmeen eri kysymyksenasetteluun. Ensin otetaan kantaa siihen, mikä on tutkimuksen teoreettinen tarkastelutapa yhtiöoikeuden ja sopimusoikeuden välimaastossa kuljettaessa. Tutkielma vastaa kysymykseen, mikä on sopimusajattelun teoreettinen merkitys yleisesti yhtiöoikeudessa ja erityisesti osakkeenomistajien välisissä suhteissa. Toiseksi tutkielma käsittelee kysymystä osakassopimuksen sopimusvapauden rajoista. Kolmas tutkimuksen teemoista paneutuu kysymykseen siitä, voiko osakassopimus saada yhtiöoikeudellista sitovuutta voimassa olevan oikeuden mukaan tai pitäisikö sen saada sitä de lege ferenda. (Edilex-toimitus)

Aihealueet

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.