Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Pääsy PDF-dokumenttiin vaatii sisäänkirjautumisen.

Aviopuolisoiden välinen elatusvelvollisuus

Tawast, Laura

Opinnäytetyöt
Alkuperäinen julkaisupäivä: 11.9.2014

Tiivistelmä

Käsittelen tässä maisteritutkielmassa aviopuolisoiden välistä elatusvelvollisuutta. Selvitän, mikä tarkoitus ja millaisia vaikutuksia aikuisten henkilöiden välisellä yksityisoikeudellisella elatusvelvollisuudella on nyky-yhteiskunnassa. Tutkielma on lainopillinen (oikeusdogmaattinen), joten keskityn voimassa olevan avioliittolain elatussäännösten sisältöön. Kokonaiskuvan hahmottamiseksi teen työn eri osissa myös historiallisia katsauksia aiheen aiempaan sääntelyyn.

Tarkennan elatusvelvollisuuden sisältöä selvittäen, miten elatusvastuu jakautuu aviopuolisoiden kesken, millaiseen elatuksen tasoon aviopuolisot ovat oikeutettuja ja millä tavoilla elatusvelvollisuuden voi toteuttaa. Tutkin myös, millaisissa olosuhteissa avioliiton oikeusvaikutuksena tunnettu elatusvelvollisuus voi jatkua vielä avioeron jälkeenkin. Tämän lisäksi selvitän, minkälaisiin seikkoihin lakisääteinen elatusvelvollisuus vaikuttaa avioliiton solmineen henkilön elämässä.

Osallistumisella perheen yhteiseen talouteen ja puolisoiden elatukseen on merkittävä vaikutus avioliiton solmineen henkilön taloudelliseen asemaan avioliiton aikana ja joissakin tilanteissa myös avioliiton purkauduttua. Elatusvelvollisuuden merkityksellisyys korostuu tilanteissa, joissa puolisot ovat taloudellisesti eri asemissa. Kahden palkansaajan perhemallin yleistyttyä aviopuolisoiden väliset taloudelliset riippuvaisuudet eivät ole entiseen tapaan arkipäivää. Riippuvuus yksityisoikeudellisesta elatuksesta kuitenkin kasvaa silloin, kun sosiaaliturva heikkenee. Aviopuolisot voivat valita elatusvelvollisuuden täyttämistavat vapaasti, mikä on omiaan vahvistamaan perinteistä, sukupuolenmukaista työnjakoa perheissä. Kotityölle panoksensa antava puoliso voi joutua kantamaan riskin heikentyvästä sosiaaliturvastaan. Velvollisuus osallistua puolison elatukseen vaikuttaa monien etuuksien saamiseen ja maksujen suorittamiseen.

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.