Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Pääsy PDF-dokumenttiin vaatii sisäänkirjautumisen.

Förutsättningarna för det slutliga förbudet vid patentintrång

Jansson, Tom

Opinnäytetyöt , Gradut ja muut tutkielmat

Tiivistelmä

Om någon gör intrång i den ensamrätt som ett patent medför kan domstolen förbjuda intrångsgöraren från att upprepa eller fortsätta intrånget. Förbudsåtgärden utgör huvudregeln vid patentintrång, och lagstiftningen nämner inte explicit något undantag till denna regel. Tillgången till ett slutligt förbud har dock väckt en livlig diskussion i utländsk rättslitteratur och rättspraxis efter att rättsinnehavare börjat utnyttja förbudshotet på ett strategiskt sätt för att kontrollera konkurrensen inom en viss marknad eller för att kräva högre licensavgifter. Syftet med denna studie är att framföra och analysera den gällande rätten angående förutsättningarna för ett slutligt förbud vid patentintrång. Utgångspunkten för frågeställningen är spänningsförhållandet mellan förbudsdomen och följderna av förbudet, som har fått stor uppmärksamhet särskilt i utländsk rättslitteratur och rättspraxis. Vilka förutsättningar ställer den inhemska rätten för ett slutligt förbud vid patentintrång och särskilt vilka omständigheter utgör hinder för ett slutligt förbud, trots att förutsättningarna för förbudet i övrigt uppfylls?

Aihealueet

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.