Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Pääsy PDF-dokumenttiin vaatii sisäänkirjautumisen.

Koulukiusaamisen kriminalisointi

Vierimaa, Krista

Opinnäytetyöt, Gradut ja muut tutkielmat
Alkuperäinen julkaisupäivä: 9.9.2013

Tiivistelmä

Tutkielman tarkoituksena oli selvittää, onko olemassa edellytyksiä koulukiusaamisen kriminalisoinnille omana tunnusmerkistönään sen sijaan, että sitä käsiteltäisiin jatkossakin nykyisten tunnusmerkistöjen alla. Vastauksen saamiseksi tarkasteltiin koulukiusaamista koskevaa oikeuskäytäntöä, punnittiin koulukiusaamista kriminalisointiteoriasta käsin sekä toteutettiin kyselytutkimus peruskoulun yhdeksäsluokkalaisille kymmenessä eri puolella Suomea olevassa koulussa. Oikeuskäytännön tarkastelu osoitti, että nykyisillä tunnusmerkistöillä pystytään vastaamaan ainoastaan koulukiusaamisen osatekoihin, jolloin ei voida huomioida sen tekokokonaisuutta. Mikäli koulukiusaaminen kriminalisoitaisiin, lähtökohdaksi tunnusmerkistön muotoilulle tulisi ottaa koulukiusaamisen määritelmä. Aiheen punninta kriminalisointiteoriasta käsin osoitti, että koulukiusaaminen läpäisee kaikki muut kriminalisoinnin edellytykset paitsi ultima ratio -periaatteen, sillä sen arvioimiseksi täytyy kysyä, onko KiVa Koulu -ohjelma tai vastaava riittävä keino torjua koulukiusaamista. Tutkielmassa päädytään kannattamaan kriminalisointia tältä osin, kun otetaan huomioon yleispreventiovaikutus, lisääntyvä koulukiusaamisen ilmitulo sekä oppilaiden turvallisuudentunteen lisääntyminen.

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.