Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Pääsy PDF-dokumenttiin vaatii sisäänkirjautumisen.

Sovinto vai sopimus? Oikeusvoima ja vahvistetun sovintosopimuksen oikeustoimilain 36 §:n mukainen sovittelu

Salminen, Jaakko

Oikeustieto 2012/2 s. 20
1.3.2012
Oikeustapauskommentti

Tiivistelmä

Pankki ja vastaajat sisällyttivät kaikki riitansa sovintosopimukseen. Vastaajat suostuivat myymään erään hallussaan olevan tontinpuolikkaan niin, että tästä tontinpuolikkaasta saatu myyntitulo käytettäisiin kattamaan pankille olevia vastuita. Sovintoon kuului, että vastaajat allekirjoittaisivat myyntivaltakirjan, jolla pankki valtuutettiin myymään kyseinen kiinteistö. Osapuolet vakuuttivat myös, etteivät ne tulisi moittimaan sopimusta sovinnon hetkellä voimassa olleen oikeudenkäymiskaaren 20 luvun 5 §:n mukaisesti. Pankki kuitenkin vaati sovintosopimusta kohtuullistettavaksi oikeustoimilain 36
§:n perusteella, koska osa tontinpuolikkaasta oli 11.2.2004 ulosmitattu yhden vastaajan veloista. Tontinpuolikasta ei ulosmittauksen vuoksi enää voisi myydä vapaaehtoisella
huutokaupalla. Tuomioistuin katsoi, että sovittua myyntitapaa koskevan ehdon osalta olosuhteet olivat sovinnon tekemisen jälkeen muuttuneet olennaisesti, ja sovintosopimuksen tarkoitus ei voinut enää toteutua. Kun kysymystä olosuhteiden muutoksen vaikutuksesta ei ollut ratkaistu hovioikeuden 27.11.2002 vahvistamassa sovintosopimuksessa, ei ollut estettä pankin kohtuullistamiskanteen tutkimiselle. Kirjoittaja tarkastelee tapausta oikeusvoimaopin sekä alkuperäisen ja jälkiperäisen kohtuuttomuuden valossa. Lisäksi kirjoittaja kiinnittää huomiota erilaisten sovintosopimusten asemaan.

Kirjoitus julkaistaan Edilexissä helmikuussa 2013.

Aihealueet
    Lisätiedot
  • Helsingin hovioikeus 31.12.2010, S 09/3480, 3562 (lainvoimainen)

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.