Kiinteistönvälittäjän selonotto- ja tiedonantovelvollisuudesta

Anttila, Erno

Oikeustieto 2010/1 s. 4
1.1.2010
Oikeustapauskommentti

Tiivistelmä

Oikeustapauskommentissa käsitellään kiinteistönvälittäjän selonotto- ja tiedonantovelvollisuutta. Kiinteistönvälittäjän selonotto- ja tiedonantovelvollisuudesta säädetään kiinteistöjen ja vuokrahuoneistojen välityksestä annetun lain (15.12.2000/1074) 9 ja 10 §:ssä. Kirjoitelmassa tarkastellaan KKO:n tapausta 2009:81, jossa välitysliikkeen edustajan katsottiin laiminlyöneen sekä selonotto- että tiedonantovelvollisuutensa, kun hän ei ollut tiedustellut kuntotutkimuksen tuloksia, jotka olivat tarpeen kaupasta päättämisen kannalta. Kirjoitelmassa esitetyn arvion mukaan tapauksessa ei annettu merkitystä sille, mitä välitysliikkeen edustaja tiesi, vaan mitä ammattitaitoisesti ja huolellisesti toimineen välittäjän tuli tietää asiassa ilmenneen perusteella. Ratkaisu korostaa siten erityisesti välityslain 7 §:n mukaista ammattitaitoisuus- ja huolellisuusvaatimusta välitysliikkeen toimintaa arvioitaessa.


    Lisätiedot
  • KKO 2009:81