Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Pääsy PDF-dokumenttiin vaatii sisäänkirjautumisen.

Öljypäästömaksu hallinnollisena sanktiona

Raitala, Suvi

Oikeustiede-Jurisprudentia 2009:XLII s. 261
30.12.2009
Referee-artikkeli
Alkuperäinen julkaisupäivä: 30.12.2009

Tiivistelmä

Vuonna 2006 tehdyllä muutoksella (22.8.2005/1163) lakiin aluksista aiheutuvan ympäristön pilaantumisen ehkäisemisestä (16.3.1979/300) otettiin uusi seuraamus, öljypäästömaksu. Öljypäästömaksun tarkoituksena on luoda hallinnollinen seuraamusjärjestelmä öljyn päästökiellon rikkomisesta, kuitenkaan dekriminalisoimatta laittomia öljypäästöjä. Maksu kuvastaa niitä ongelmia, joita rikosoikeudellisen rangaistuksen ja hallintopäätöksen välimaastoon jäävän seuraamuksen soveltamisessa saatetaan kohdata. Kirjoituksessa pyritään esittelemään ja analysoimaan öljypäästömaksun ympärille kietoutuvia oikeuden sisäisiä jännitteitä. Lähtökohtana esityksessä on öljypäästömaksun oikeudellisen luonteen hahmottaminen ja sen määräämiseen vaikuttavien periaatteiden löytäminen sekä näiden periaatteiden soveltaminen meriliikenteen kontekstissa. Tekstissä tuodaan näin esille pääpiirteittäin myös olennaisimmat maksun taustalla vaikuttavat kansainvälisen merioikeuden erityiskysymykset, kuten merivyöhykejaon vaikutus viranomaisten toimivaltaan määrätä sanktioista.

Aihealueet

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.