Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Yhteisvastuu vahingonkorvausvelasta rakennusurakan kontekstissa

Perätalo, Katja

Oikeustiede–Jurisprudentia L:2017 s. 229
28.9.2018
Asiantuntija-artikkeli
Alkuperäinen julkaisupäivä: 29.12.2017

Tiivistelmä

Artikkelissa käsitellään yhteisvastuuta vahingonkorvausvelasta rakennusurakan kontekstissa. Rakennusurakka käsittelyn kontekstina merkitsee sitä, että vahingonkorvausvelkaan perustuvan yhteisvastuun kannalta olennaisia vastuuasetelmia käsitellään kautta linjan rakennusurakkaan peilaten. Kirjoituksen teema on kuitenkin yleisvelvoiteoikeudellinen ja kysymyksenasettelu sijoittuu vahingonkorvausoikeuteen. Kirjoituksessa tarkastellaan vahingonkorvausvelkaan perustuvaa yhteisvastuuta koskevia velvoiteoikeudellisia pääsääntöjä ja tuodaan esiin rakennusurakan vastuusuhteiden erityispiirteitä yhteisvastuun kannalta. Rakennusurakan kontekstia ei ole rajattu nimenomaisesti YSE 1998 -ehtoihin tai muihinkaan yleisiin ehtoihin perustuviin rakennussopimuksiin, vaan tarkastelu keskittyy laajalla tasolla rakennusurakan yleisiin vastuusuhteisiin. Ehtokohtaista keskustelua käydään soveltuvin osin alaviitteissä. Yksinkertaisuuden vuoksi artikkelissa käsitellään vain sellaista yhteisvastuuasetelmaa, joka perustuu yhden velkojan ja kahden velallisen väliseen vastuuseen. Yleisesti ottaen myös useampaan velkojaan ja velalliseen pohjautuva asetelma on yhtä lailla mahdollinen. (Edilex-toimitus)

Aihealueet

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.