Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Pääsy PDF-dokumenttiin vaatii sisäänkirjautumisen.

”Valtio on yksi”: analyysi YK:n ihmisoikeussopimusten määräaikaisraporttien synnystä

Halme-Tuomisaari, Miia – Huotari, Suvi

Oikeus 4/2012 s. 516–538
15.12.2012
Referee-artikkeli

Tiivistelmä

YK:n ihmisoikeussopimusten valvontaelimet ja sopimuksiin liittyneiden valtioiden laatimat määräaikaisraportit ovat keskeinen osa kansainvälistä ihmisoikeusvalvontaa. Tätä roolia korostaa YK:n ihmisoikeustuomioistuimen puuttuminen. Valvontaelinten toimintaa on tarkasteltu kuitenkin verraten vähän; erityisesti jäsenvaltioiden raportointikäytänteiden tarkastelu on ollut niukkaa. Tämä artikkeli paikkaa tätä aukkoa kohdentaen tarkastelunsa Suomen yleisraporttiin, jota työstettiin ulkoasiainministeriössä keväällä 2010. Yleisraporttia analysoidaan oikeusantropologisia näkökulmia hyödyntäen osana laajempaa raportointikenttää. Huomiota kiinnitetään erityisesti raportin työstämisessä esiin nousseeseen virkamieskommenttiin, jonka mukaan ”valtio on yksi”. Artikkeli pohtii, mitä vaikutuksia tällä olettamuksella on maaraporttien sisältämän materiaalin arvottamiseen – pidetäänkö raporttien aineistoa faktatietona, koska se muodostuu kiistattomista tosiasioista vai koska aineisto on peräisin oikeista lähteistä? Artikkeli pohtii raportointikenttää myös laajemmin: kuinka valtiot pystyvät mielekkäästi suoriutumaan alati laajenevista raportointivelvoitteista ilman raporttien laadun huononemista?

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.