Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Pääsy PDF-dokumenttiin vaatii sisäänkirjautumisen.

Palautuskielto ja diplomaattisten vakuuksien käyttö terrorismin torjunnassa

Pentikäinen, Laura

Oikeus 2/2012 s. 265
15.6.2012 0:00
Lyhyempi kirjoitus

Tiivistelmä

Kirjoituksessa tarkastellaan non-refoulement periaatetta, eli palautuskieltoa, jonka mukaan yksilöä ei saa palauttaa alueelle, jossa tämä saattaa joutua kidutuksen tai muun julman, epäinhimillisen tai halventavan kohtelun kohteeksi. Kielto on luonteeltaan absoluuttinen ja esimerkiksi Euroopan ihmisoikeustuomioistuin on johdonmukaisesti kumonnut valtioiden väitteet kiellon rajoittamisesta valtion yleisen turvallisuuden perusteella ja valtioiden vaatimukset sopimuksen mukaisten velvoitteiden määrittelemisestä epäinhimillisen kohtelun ja palautettavan yksilön vaarallisuuden välisellä punninnalla. Diplomaattisia vakuuksia siitä, että palautettavan henkilön ihmisoikeuksia tullaan noudattamaan, on ehdotettu eräänlaiseksi kompromissiksi, jolla palauttava valtio pyrkii turvaamaan valtion turvallisuuden palautuskiellon absoluuttisuutta kunnioittavalla tavalla. Vakuuksien käyttö voidaankin katsoa sallituksi, kunhan se ei ole ristiriidassa non-refoulement periaatteen kanssa. Tästä seuraakin kysymys, voidaanko diplomaattisia vakuuskeinoja pitää riittävänä suojakeinona kidutusta ja muuta epäinhimillistä kohtelua vastaan? Kirjoittaja tarkastelee kysymykseen liittyvää Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen oikeuskäytäntöä ja esittää kritiikkiä diplomaattisten vakuuksien käytön luotettavuudesta ja kyseenalaistaa vakuuksien riittävyyden suojakeinona ihmisoikeusloukkauksia vastaan.

Aihealueet

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.