Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Pääsy PDF-dokumenttiin vaatii sisäänkirjautumisen.

Vertaisarvioitu

Kunnan talousarvioprojektista

Muukkonen, Matti

Oikeus 3/2021 s. 363–385
1.11.2021
Asiantuntija-artikkeli

Tiivistelmä

Artikkelin aiheena on kunnan talousarvioprojekti ja erityisesti sitä ohjaava sääntely. Kuntalain (410/2015) 110.1 §:n mukaan kunnan valtuuston on talousarviovuotta edeltävän vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle kalenterivuotta koskeva talousarvio ja -suunnitelma. Viimeistään tuossa vaiheessa valtuuston on tehtävä myös veroja koskevat päätökset (kuntalaki 111 §). Yhdessä nämä sekä muut, esimerkiksi henkilöstön asemaa koskevat säännökset muodostavat valmistelua ja päätöksentekoa ohjaavan kokonaisuuden, jota artikkelissa kutsutaan kunnan talousarvioprojektiksi.

Tämän kuntaoikeuden, tarkemmin kunnan talousoikeuden piiriin kuuluvan, menetelmällisesti lainopillisen tutkimuksen tarkoituksena on selvittää yhtäältä voimassa olevaa oikeutta talousarvioprojektin osalta sekä toisaalta tunnistaa projektiin osallisia tahoja ja heidän velvollisuuksiaan. Artikkelissa selvennetään eri tahojen roolitusta suhteessa etenevään ja hyväksymispäätöstä tavoittelevaan projektiin. Vaikka viimesijainen vastuu talousarvion ja -suunnitelman sekä verotusta koskevien päätösten hyväksymisestä on valtuustolla, voidaan sen katsoa monin paikoin olevan muiden viranomaisten valmistelun varassa.

Artikkelin keskeisenä havaintona on se, että talousarviolle on asetettu sisällöllisiä, menettelyllisiä ja rakenteellisia vaatimuksia. Kunnallisesta itsehallinnosta huolimatta, talousarvioprojektia on laajasti säädelty. Nämä osaltaan rajoittavat kuntien päätösvaltaa talousarviostaan ja -suunnitelmastaan. Lisäksi uusi kuntastrategiaa koskeva sääntely velvoittaa kunnan laatimaan päätökset sen mukaisiksi.

Linkit

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.