Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Pääsy PDF-dokumenttiin vaatii sisäänkirjautumisen.

Vertaisarvioitu

Tieto, valta ja tiedustelun valvonta: Tiedusteluvalvontavaltuutetun arviointia

Widlund, Joonas – Paasonen, Jyri

Oikeus 2/2021 s. 186–208
21.6.2021
Referee-artikkeli

Tiivistelmä

Artikkelissa tarkastellaan tiedustelun valvontaelimien, erityisesti Suomen tiedusteluvalvontavaltuutetun, toimintaa tiedon ja vallan käsitteiden välityksellä. Päämääränä on konkretisoida tiedustelun ulkoisen laillisuusvalvonnan laadun arviointiin käytettäviä kriteereitä käyttämällä tietoon kytkeytyviä tiedonsaannin ja asiantuntijuuden käsitteitä sekä hahmottelemalla vallan merkitystä tiedustelun valvonnassa.

Tiedustelu on muusta julkisen vallan käytöstä poikkeava toiminnan muoto, jota määrittelevät toiminnan salaisuus sekä tiedusteluviranomaisten suhteellinen itsenäisyys. Nämä erityispiirteet asettavat tiedustelun valvonnalle erityisiä haasteita. Valvontaelimeltä edellytetään itsenäisyyttä ja riippumattomuutta, mutta ne eivät vielä sellaisinaan riitä takaamaan valvontatoiminnan tehokkuutta. Tehokkaan ja asianmukaisen valvonnan toteuttaminen sisältää niin muodollisia kuin toiminnan sisältöä koskevia vaatimuksia. Valvontaelimelle on taattava sen riittävän laajat tiedonsaantioikeudet ja varsinkin laillisuusvalvonnassa valvojien asiantuntemus on tiedustelun valvonnassa keskeistä. Samalla valvontaelimen on hyödynnettävä resurssejansa ja oltava toiminnassaan aktiivinen ja keskusteleva.

Tiedusteluvalvontavaltuutettu on ollut valvontaelimenä toiminnassa vasta hyvin lyhyen aikaa, joten pitkälle meneviä johtopäätöksiä sen kyvystä toteuttaa kirjoituksessa hahmoteltuja laadun mittareita ei voi vielä muodostaa. Kirjoitus antaa kuitenkin suuntaviivoja valvonnan toimivuuden arviointiin tulevaisuudessa.

Linkit

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.