Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Pääsy PDF-dokumenttiin vaatii sisäänkirjautumisen.

Moniammatillinen kommunikaatio yhdyskuntapalveluun ja valvontarangaistukseen valikoitumisen haasteena rikosoikeudessa

Linderborg, Henrik – Leinonen, Jukka

Oikeus 1/2021 s. 31
22.3.2021
Referee-artikkeli

Tiivistelmä

Artikkelissa tarkastellaan Niklas Luhmannin systeemiteoriaa heuristisena kehyksenä hyödyntäen, miten valikoituminen yhdyskuntapalveluun ja valvontarangaistukseen tapahtuu rikosoikeuden keskeisten ammattiryhmien vuorovaikutuksen tuloksena. Keskeisiä ammattiryhmiä ovat poliisit, lainopilliset puolustajat, syyttäjät, tuomarit ja rikosseuraamustyöntekijät. Heidän tulkintansa vaikuttaa siihen, millaiseksi prosessiksi valikoituminen muodostuu ja miten hyvin se palvelee yhdyskuntapalvelulle ja valvontarangaistukselle asetettuja kriminaalipoliittisia tavoitteita. Artikkeli pohjautuu oikeusministeriön tilaamaan tutkimukseen, jossa kartoitettiin rekisteri- ja kysely- sekä laadullisen haastatteluaineiston avulla yhdyskuntapalvelun, valvontarangaistuksen ja ehdollisena oheisrangaistuksena tuomittavan yhdyskuntapalvelun käyttöä.

Artikkelissa osoitetaan, että valikoituminen tapahtuu ammattiryhmittäin eriytyneesti. Ammattiryhmien välinen kommunikaatio valikoitumisessa on yksisuuntaista ja tiukasti rajattua pohjautuen lähinnä oikeudenkäyntiasiakirjoihin. Valikoitumisprosessista muodostuu tämän seurauksena tekorikosoikeudellisesti painottunut prosessi, jossa valikoitumisessa tärkeät tekijärikosoikeudelliset ja yksilölliset näkökohdat jäävät vähemmälle huomiolle. Johtopäätöksenä todetaan, että yhdyskuntapalvelun ja valvontarangaistuksen täysimääräinen käyttö edellyttää monipuolisempaa ammatillista kommunikaatiota ja lähestymistapaa rikosoikeuden eri ammattiryhmien välillä.

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.