Edilexissä on huoltokatko torstaina 25.4.2024. Palvelussa on tilapäisiä häiriöitä kello 7.00-8.30 välisenä aikana. Pahoittelemme huoltokatkosta aiheutuvaa haittaa.

Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Pääsy PDF-dokumenttiin vaatii sisäänkirjautumisen.

Vertaisarvioitu

Kuuleminen huostaanottoasiassa: havaintoja hallintokäytännöstä

Huhtanen, Raija

Oikeus 1/2021 s. 78–96
22.3.2021
Asiantuntija-artikkeli

Tiivistelmä

Artikkelissa tarkastellaan kuntien kuulemiskäytäntöjä huostaanottoasiassa ja arvioidaan näitä käytäntöjä voimassa olevan oikeuden valossa. Aineistona ovat kolmesta kunnasta kerätyt 54 huostaanottotapauksen asiakirjat vuosilta 2012–2018. Lapsen huostaanotosta ja siinä noudatettavasta menettelystä säädetään lastensuojelulaissa. Kuulemista koskevia määräyksiä sisältyy myös perustuslakiin, yleissopimukseen lapsen oikeuksista ja hallintolakiin.

Oikeus tulla kuulluksi toteutui tutkituissa tapauksissa yleisesti arvioiden melko hyvin. Asianosaisia eli huoltajaa ja lasta – käytännössä 12 vuotta täyttänyttä lasta – kuultiin säännönmukaisesti. Selvästi harvemmin kuultiin muita asiaan osallisia, esimerkiksi isovanhempaa. Havaitut ongelmat koskivat kuultavan oikeutta tutustua kuulemisaineistoon riittävän ajoissa ennen selityksen antamista, viranomaisen velvollisuutta kirjata tiedot ratkaisuun mahdollisesti vaikuttavista suullisista vaatimuksista ja selvityksistä sekä kuulemisen ajoittamista niin, että kuultavalla on tosiasiallinen mahdollisuus vaikuttaa ratkaisuun. Kuuleminen järjestetään huostaanottoasiassa yleensä suullisesti. Käytäntö ei perustu tältä osin välittömästi lakiin. Koska suullinen kuuleminen turvaa usein kirjallista kuulemista paremmin erityisesti lapsen osallistumisoikeuksia, sitä koskevien säännösten lisäämistä lastensuojelulakiin tulisi harkita.

Linkit

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.