Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Pääsy PDF-dokumenttiin vaatii sisäänkirjautumisen.

Vertaisarvioitu

Etnografia oikeudenkäyntien tutkimuksessa: kulttuurinen asiantuntijuus ja oikeussubjektin haavoittuvuus vähemmistökulttuurien edustajien rikosoikeudenkäynneissä

Cooke, Taina – Heikkilä, Eino

Oikeus 4/2020 s. 425–446
22.12.2020
Asiantuntija-artikkeli

Tiivistelmä

Artikkelissa tarkastellaan oikeudenkäyntietnografiaa hyödyllisenä tapana tutkia lakia, oikeuskäytäntöjä ja tuomioistuinten toimintaa. Vaikka etnografisen lähestymistavan on kansainvälisissä tutkimuksissa todettu haastavan sovinnaisia, opillisia käsityksiä laista ja lainkäytöstä, on suomalaisten oikeudenkäyntien tutkimisessa etnografista tutkimusotetta hyödynnetty harvoin. Artikkelin toisen kirjoittajan kenttätyöhön pohjaten havainnollistetaan, minkälaista tietoa etnografialla saadaan Suomessa käydyistä, vähemmistökulttuurien edustajia koskevista rikosoikeudenkäynneistä.

Tekstissä tarkastellaan niin kutsutun kulttuurisen asiantuntijuuden rakentumista oikeudenkäynneissä, sekä tutkitaan oikeussubjektin toimijuuden määrittymistä suhteessa sukupuoleen ja kulttuuritaustaan. Kuvatut oikeustapaukset piirtävät esiin suomalaisen oikeusjärjestelmän sokeita pisteitä liittyen kulttuuritaustan ja erilaisten haavoittuvuustekijöiden huomiointiin rikosasioita ratkottaessa. Etnografinen tutkimusote mahdollistaa oikeudenkäynnin dynamiikan ja eri toimijoiden välisten suhteiden tarkastelun sisältäpäin, mikä antaa tietoa arkisista lainkäytön neuvotteluista, jotka jäävät tuomioistuimen oman dokumentoinnin ja lakitekstien ulkopuolelle.

(Edilex-toimitus)

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.