Edilexissä on huoltokatko torstaina 17.6.2021. Palvelussa on tilapäisiä häiriöitä kello 7.00-8.00 välisenä aikana. Pahoittelemme huoltokatkosta aiheutuvaa haittaa.

Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Pääsy PDF-dokumenttiin vaatii sisäänkirjautumisen.

Perustuslain erityisten asetuksenantovaltuuksien valtiosääntöoikeudelliset vaatimukset

Tuominen, Risto

Oikeus 3/2020 s. 369
4.11.2020
Lyhyempi kirjoitus

Tiivistelmä

Tässä kirjoituksessa keskitytään analysoimaan perustuslain (PL, 731/1999) sisältämiä erityisiä asetusten antamiseen oikeuttavia valtuussäännöksiä. Tutkimuskysymyksenä on, minkälaisia perustuslaillisia vaatimuksia on otettava huomioon hyödynnettäessä perustuslain erityisiä asetuksenantovaltuuksia. Perustuslaki sisältää PL 80 §:n yleissäännöksen ohella viisi konkreettista erityisvaltuussäännöstä, jotka ovat PL 23.1 §:n valtuus antaa asetuksia poikkeusoloissa, PL 68.3 ja 119.2 §:ien valtuudet hallinnon järjestämiseen asetuksilla, PL 95.1 ja 3 §:n kansainvälisten sopimusten voimaansaattamista ja voimaantuloa koskevat asetuksenantovaltuudet sekä PL 79.3 §:n lain voimaantulon säätämistä asetuksilla koskeva valtuus. Näiden säännösten lisäksi perustuslain 93.2 §:n on katsottu olevan asetusten antamiseen valtuuttava säännös, vaikka se ei sanamuodoltaan sisällä selkeää asetuksenantovaltuutta. Tutkimuksessa rajaudutaan ainoastaan perustuslain 68.3; 79.3; 95.1 ja 3 sekä 119.2 §:ien tutkimiseen. Perustuslain 23.1 ja 93.2 §:t jäävät tämän tarkastelun ulkopuolelle.

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.