Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Pääsy PDF-dokumenttiin vaatii sisäänkirjautumisen.

Kunnan velvollisuudesta pitää tietoja saatavilla yleisessä tietoverkossa

Muukkonen, Matti

Oikeus 3/2020 s. 348
4.11.2020
Referee-artikkeli

Tiivistelmä

Kuntalain (410/2015) 109 §:ssä on säädetty kunnan velvollisuudesta julkaista kunnan järjestämiä palveluja sekä kunnan toimintaa koskevia keskeisiä tietoja yleisessä tietoverkossa. Säännöksestä seuraa, että tuoreimmat versiot tietyistä asiakirjoista on aina pidettävä helposti saatavilla internetistä, käytännössä joko suoraan kunnan kotisivuilta tai vähintäänkin linkitettynä. Kyseisessä säännöksessä ilmaistaan täsmällisesti joukko asiakirjoja, joiden ainakin on oltava saatavilla. Inklusiivinen fokuspartikkeli ainakin viittaa siihen, ettei lista ole tyhjentävä.

Tässä tutkimuksessa on lainopillisesti tarkasteltu sitä, mitä tietoja kunnan on yleisessä tietoverkossa julkaistava. Esityksessä käsitellään niin kuntalaista kuin erityislaeista kunnalle syntyviä velvollisuuksia esittäen yhtäältä systematiikkaa näiden luokittelemiseksi ja toisaalta täsmällisiä tulkintasuosituksia siitä, miten tiettyjä laeissa käytettyjä käsitteitä tulee kuntalaisten osallistumis- ja vaikuttamisperusoikeuksien näkökulmasta tulkita.

Tutkimuksen keskeinen havainto on jaotella verkkojulkaisuvelvollisuus käsitteellisesti eksplisiittiseen ja implisiittiseen muotoon. Tutkimuksessa hahmoteltu tunnistamismalli edesauttaa tunnistamaan näiden piiriin kuuluvia asiakirjoja, asiakirjatyyppejä sekä tietoja. Tunnistamismallin johdosta kunnat voivat jatkossa kehittää verkkosivujaan vastaamaan paremmin lainsäädännön vaatimuksia. Tämä taas johtaa perusoikeuksien parempaan toteutumiseen.

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.