Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Pääsy PDF-dokumenttiin vaatii sisäänkirjautumisen.

Toimeentulotuen siirto Kelaan – kohti muodollista yhdenvertaisuutta?

Nykänen, Eeva – Kalliomaa-Puha, Laura – Saikkonen, Paula

Oikeus 3/2020 s. 262–284
4.11.2020
Referee-artikkeli

Tiivistelmä

Perustoimeentulotuki siirtyi Kelan järjestämisvastuulle vuoden 2017 alussa. Heti siirron toteutumisen jälkeen se herätti runsaasti huomiota julkisuudessa, kun Kelan päätöksenteossa esiintyi merkittäviä viiveitä, joiden pelättiin vaarantavan toimeentulotuen hakijoiden oikeuden välttämättömään huolenpitoon. Sittemmin kritiikkiä on saanut osakseen muun muassa Kelan valmius toteuttaa toimeentulotukipäätösten edellyttämää yksilökohtaista harkintaa ja liian kaavamainen päätöksenteko. Toisaalta sähköisen hakumenettelyn ja perusturvaetuuksien saamisen yhdeltä viranomaistaholta on todettu helpottaneen asiointia ja parantaneen taloudellisen tuen tarpeessa olevien asemaa. Lisäksi uudistuksen on arvioitu edistäneen yhdenvertaisuutta, kun perustoimeentulotuen päätöksenteosta vastaa kuntien sijaan yksi kansallinen viranomainen. Toisaalta uudistuksen on myös arvioitu hankaloittavan ihmisten ohjautumista sosiaalihuollon palveluihin, millä voi puolestaan olla haitallisia vaikutuksia yhdenvertaisuuteen. Tarkastelemme tässä kirjoituksessa toimeentulotuen hallinnoinnin jakautumista kahden eri viranomaisen, Kelan ja kuntien välille. Kysymme, miten vastuun jakautuminen on vaikuttanut toimeentulotuen yhdenvertaiseen saatavuuteen. Tosiasiallisen ja muodollisen yhdenvertaisuuden kannalta olennaisia kysymyksiä ovat toimeentulotuen viimesijaisuus, tarveharkintaisuus ja yhteys kunnalliseen sosiaalihuoltoon.

Linkit

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.