Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Pääsy PDF-dokumenttiin vaatii sisäänkirjautumisen.

Kansallinen turvallisuus: vapauden ehto vai rajoitus?

Widlund, Joonas

Oikeus 2/2020 s. 134–153
24.6.2020
Referee-artikkeli

Tiivistelmä

Tiedustelulainsäädännön myötä kansallisen turvallisuuden käsite on erittäin ajankohtainen aihe suomalaisessa oikeusajattelussa. Kansallinen turvallisuus on moniulotteinen ja vaikeasti määriteltävissä oleva käsite, jolla on kuitenkin suuri merkitys demokraattisten valtioiden tiedustelutoiminnan oikeutuksena. Tässä artikkelissa esitän oikeusteoreettisen analyysin kansallisen turvallisuuden käsitteestä.
Käsitteen täsmällinen määrittely on käytännössä mahdotonta, joten sen sijaan analyysi tähtää vapauden ja turvallisuuden välisen suhteen tutkimiseen. Kansallisen turvallisuuden vuorovaikutus perus- ja ihmisoikeuksien kanssa saa muotonsa sen mukaan, pidämmekö turvallisuutta ensisijaisesti vapauden ehtona vai sitä rajoittavana kollektiivisena hyvänä. Kansallisen turvallisuuden käsitettä lähestytään artikkelissa kolmesta näkökulmasta. Funktionaalisessa analyysissä siitä erotetaan kaksi peruselementtiä, turvallisuusintressi sekä uhkat. Ihmisoikeusdoktriinin kontekstissa käsitettä tulkitaan Euroopan ihmisoikeussopimuksen sekä Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen käytännön kautta. Lisäksi käsitteen kansainvälisen merkityksen vuoksi artikkelissa esitetään lyhyt katsaus sen muotoon Yhdysvalloissa. Lopuksi päädytään vahvistamaan tulkinta kollektiivisen turvallisuuden soveltumattomuudesta itsenäiseksi perusoikeudeksi tai edes vapauden ehdoksi sekä esitetään kollektiivisen hyvän ja yksilön vapauksien välistä punnintaa koskevia huomioita.

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.