Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Pääsy PDF-dokumenttiin vaatii sisäänkirjautumisen.

Miksi poliisin puheviestinnällä on väliä? Luottamussuhteen rakentuminen poliisin ja nuorison välisissä kasvokkaisissa kohtaamisissa

Pehkonen, Samu

Oikeus 1/2020 s. 24–46
7.4.2020
Referee-artikkeli

Tiivistelmä

Artikkeli tarkastelee poliisin ja nuorten välisen luottamussuhteen rakentumista kasvokkaisessa vuorovaikutuksessa. Tiedetään, että luottamusta poliisiin ylläpidetään parhaiten nuoria kunnioittavalla

käytöksellä. Aiempaa näyttöön perustuvaa tietoa siitä, miten poliisin ja nuorison suhde käytännön kohtaamisissa rakentuu, ei kuitenkaan ole juurikaan saatavilla. Myös poliisien vuorovaikutuskoulutus perustuu pikemminkin yleisiin käsityksiin hyvästä vuorovaikutuksesta kuin toimiviin käytäntöihin. Artikkeli argumentoi näyttöön perustuvan tutkimusmetodologian tarpeellisuutta.

Aineistona käytetään Poliisit-televisiosarjassa esitettyjä aitoja poliisitehtäviä ja menetelmänä keskustelunanalyysiä. Empiiriset esimerkit osoittavat, miten poliisit rakentavat luottamussuhdetta nuorisoon tilanteissa, joissa nuorten on ilmoitettu aiheuttavan häiriötä mutta joissa poliisipartio ei pidä nuorten paikalta poistamista lähtökohtaisesti tarpeellisena. Eräs keinoista on käyttää kategorioita, jotka ulkoistavat poliisin moraalisten syytösten tekijänä ja jotka eivät aseta nuoria poliisin suhteen alisteiseen asemaan. Vastaavasti esitetään esimerkkitapaus, jossa yhteistyö ei toimi ja jossa poliisin on käytettävä auktoriteettiasemaansa tilanteen hallitsemiseksi.Empiiristen tulosten esittelyn ohessa artikkeli tarjoaa ajatuksia poliisin vuorovaikutuskoulutuksen toteuttamiseen tavalla, jossa koulutus perustuu todellisiin kohtaamisiin simulaatiokoulutuksen sijaan.

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.