Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Pääsy PDF-dokumenttiin vaatii sisäänkirjautumisen.

Sääntelystandardit osakeyhtiölain taustalla – miten osakeyhtiölaissa omaksuttuja sääntelyratkaisuja on hyödynnetty muiden yhteisölakien valmistelussa?

Pentikäinen, Satu

Oikeus 4/2019 s. 418
20.12.2019
Referee-artikkeli

Tiivistelmä

Yhteisöoikeudellista lainsäädäntöä on uudistettu Suomessa ripeään tahtiin entistä liberaalimpaan suuntaan. Uudistamisen myötä yhteisölainsäädännön merkitys yhteisömuotojen erityispiirteiden luojana
on hälvennyt ja yhteisömuodot ovat näkyvästi samankaltaistuneet. Osakeyhtiölakia on hyödynnetty säätiölain, yhdistyslain ja osuuskuntalain valmistelussa. Eräät keskeiset lainvalmistelijat ovat tuoneet esiin ajatuksen yhtiökaaren säätämisestä. Yhtiökaari sisältäisi yhtäältä kullekin yhteisömuodolle yhteiset säännökset ja kutakin yhteisömuotoa koskevat erityiset säännökset. Tutkimuksessa tarkastellaan sääntelystandardeja, joiden varaan osakeyhtiölain sääntely rakentuu. Osakeyhtiölain tavoitteena on ollut joustava ja kilpailukykyinen laki, joten tarkastelu kohdistuu erityisesti tehokkuuden ja joustavuuden toteutumiseen. Tarkoituksena on näin selvittää, minkälaisilla puitteilla osakeyhtiölaki on valikoitunut yhteisölainsäädännön mallilaiksi. Tutkimustuloksina esitetään havaintoja siitä, miltä osin osakeyhtiölakia on hyödynnetty muiden yhteisölakien sääntelyratkaisuissa ja miten osakeyhtiölaissa omaksutut sääntelystandardit ovat vaikuttaneet ajatukseen yhtiökaaresta.

Aihealueet

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.