Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Pääsy PDF-dokumenttiin vaatii sisäänkirjautumisen.

Kirkon viranhaltijan työtaisteluoikeuden rajoittaminen perusoikeusnäkökulmasta

Junni, Jussi

Oikeus 4/2019 s. 397–417
20.12.2019
Referee-artikkeli

Tiivistelmä

Suomen evankelis-luterilaisen kirkon viranhaltijoiden työtaisteluoikeutta rajoittaa kirkon virkaehtosopimuslain säännös (12.3 §), jonka mukaan hengelliset tehtävät on suoritettava myös työtaistelun

aikana. Työtaistelun aikainen työvelvollisuus kattaa suurimman osan kirkon 6 000 hengellisen työn viranhaltijan työstä ja siten käytännössä estää työtaistelun käyttämisen virkaehtosopimusneuvottelujen tukena.

Artikkelissa tarkastellaan säännöksen perustuslainmukaisuutta perustuslakivaliokunnan määrittämien perustuslainmukaisuuskriteerien

valossa sekä säännöksen suhdetta perustuslain 106 §:n etusijasäännökseen. Työtaisteluoikeutta käsitellään perustuslain lisäksi kansainvälisten ihmisoikeussopimusten näkökulmasta. Säännös ei nykyisellään täytä perustuslainmukaisuuden kriteerejä, koska kirkon viranhaltijan työtaisteluoikeuden rajoitus ei ole kokonaisuudessaan säädetty lain tasolla, ja koska rajoituskeino ei ole oikeassa suhteessa

tavoiteltuun päämäärään nähden. Työtaisteluoikeuden käyttämisen estävänä säännöksellä on mahdollisuus tulla sivuutetuksi perustuslain etusijasäännöstä sovellettaessa.

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.