Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Ilmastopolitiikka oikeudenkäynnin kohteena – onko valtion ilmastotoimien riittävyys mahdollista saattaa tuomioistuimen arvioitavaksi hallintoriitana?

Selvenius-Hurme, Liisa

Oikeus 1/2019 s. 67
12.4.2019 12:01

Tiivistelmä

Näyttävät oikeudenkäynnit ovat olleet viime vuosina merkittävä osa ilmastonmuutoksen vastaista toimintaa. Suomalaisesta ja eurooppalaisesta näkökulmasta yksi merkittävimmistä ilmasto-oikeudenkäynneistä on Alankomaiden niin sanottu Urgenda-tapaus. Kyseessä on ensimmäinen kerta, kun tuomioistuin on määrännyt valtiolle kasvihuonekaasujen
päästövähennystavoitteen. Urgenda-ratkaisun on ennakoitu poikivan lisää vastaavia oikeudenkäyntejä muissa maissa. Näin näyttäisikin tapahtuneen.

Suomessa ei toistaiseksi ole käyty ilmasto-oikeudenkäyntejä, eikä ajatus tällaisesta oikeusjutusta istu kivuttomasti kotimaiseen järjestelmään.
Urgenda-tapaus ja sitä seuranneet eurooppalaiset ilmasto-oikeudenkäynnit nostavat kuitenkin esiin kysymyksen siitä, olisiko tällainen
oikeudenkäynti mahdollinen myös suomalaisessa tuomioistuimessa. Tässä katsauksessa tarkastellaan, olisiko hallintolainkäyttölain 69 §:ssä tarkoitettu hallintoriita mahdollinen menettely valtion ilmastotoimenpiteiden riittävyyden ja lainmukaisuuden selvittämiseksi. (Edilex-toimitus)

Aihealueet

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.