Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Pääsy PDF-dokumenttiin vaatii sisäänkirjautumisen.

Paikallinen sopiminen pk-yrityksissä – haasteena luottamus

Salo, Marika – Viitala, Riitta – Haarala, Laura – Henttonen, Kaisa

Oikeus 1/2019 s. 46
12.4.2019 12:01

Tiivistelmä

Paikallisella sopimisella tarkoitetaan yritystasoista työehtojen asettamista sopimusmenettelyä käyttäen. Parhaimmillaan paikallinen sopiminen toimii yrityksen kilpailuetuna ja välineenä, jolla voidaan lisätä liiketoiminnan joustavuutta. Paikallisen sopimisen mahdollisuuksien hyödyntäminen edellyttää kuitenkin, että nämä mahdollisuudet tunnistetaan. Haasteita saattaa olla erityisesti pienissä yrityksissä, joissa ei välttämättä ole henkilöstöhallintoon ja juridiikkaan erikoistuneita henkilöitä. Tässä artikkelissa tarkastellaan paikallisen sopimisen tilaa ja kehitystarpeita pienten ja keskisuurten yritysten näkökulmasta. Ensin tunnistetaan paikallisen sopimisen kannalta olennainen sääntely. Sen jälkeen tarkastellaan empiirisen tutkimuksen tuloksia 81 yritystä kattavan aineiston pohjalta. Lähempään tarkasteluun otetaan kaksi paikallisen sopimisen näkökulmasta hyvin erilaisessa tilanteessa olevaa yritystä, joissa tehtiin henkilöstöpäälliköiden ja pääluottamusmiesten syvähaastattelut. Empiirisen aineiston ja olennaisen sääntelyn pohjalta muodostetaan lopuksi kehittämisehdotukset paikallisen sopimisen edistämiseksi pk-yrityksissä. (Edilex-toimitus)

Aihealueet

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.