Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Periaatteen asia – sakon muuntorangaistuksen oikeudelliset argumentit ja unohdetut näkökohdat

Rantala, Anssi

Oikeus 4/2018 s. 439
3.1.2019
Referee-artikkeli

Tiivistelmä

Tuomioistuimen tuomitsemien päiväsakkojen ja tiettyjen uhkasakkojen muuntamiskelpoisuus vankeudeksi tehostaa sakkojen perintää, mutta muuntokelpoisuudella ei ole havaittu sakkorikollisuutta vähentävää vaikutusta. Muuntomenettely on monivaiheinen, summaarinen ja työläs viranomaisille sekä tuomioistuimille. Sakotettujen olosuhteet sekä juridisesti merkitykselliset kohtuus- ja tarkoituksettomuusperusteet eivät tule tuomioistuinten tietoon, joten harkintavallan käyttö on melko vähäistä, joskaan ei täysin poissuljettua. Oikeudenkäyntipoissaoloista seuraavien uhkasakkojen muuntokelpoisuudelle ei ole periaatteellista tarvetta. Empiiristä tutkimusta niiden tehosta ja tarkoituksellisuudesta ei ole. Teoreettinen päättely viittaa niiden tarkoituksettomuuteen. Nykysääntely saattaa johtaa perusoikeuksien kannalta ongelmallisiin ja tarkoituksettomiin vapaudenmenetyksiin. Empiiristä tutkimusta tarvittaisiin: poissaolouhkasakkojen muuntamisella vankeudeksi ei ole tutkittuihin faktoihin perustuvaa oikeutusta. Maksukyvyttömien henkilöiden sakkojen muuntaminen vankeudeksi on hyvin ongelmallista rikosoikeudellisen seuraamusjärjestelmän suhteellisuusperiaatteen kannalta useasta syystä. Muuntokelpoisuus on vastoin sekä suhteellisuusperiaatteen kardinaalista että ordinaalista ulottuvuutta. Sen sijaan maksukykyisten henkilöiden sakkojen muuntokelpoisuus ei ole periaatteellisesti ongelmallista. Muuntorangaistuksesta luopuminen ei olisi yhdenvertaisuusperiaatteen vastaista. Toisin on kirjallisuudessa väitetty, mutta näkemyksen perusteleminen on jäänyt puolitiehen. Toisaalta muuntokelpoisuus itsessään ei ole suoranaisesti yhdenvertaisuuden vastaista. (Edilex-toimitus)

Aihealueet

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.