Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Pääsy PDF-dokumenttiin vaatii sisäänkirjautumisen.

Informoidun valinnan edellytykset vanhuspalveluissa

Perttola, Laura

Oikeus 2/2018 s. 128–154
21.6.2018
Asiantuntija-artikkeli

Tiivistelmä

Artikkelissa tarkastellaan vanhuspalvelujen asiakkaan valinnanvapautta palveluseteliä käytettäessä lääkintäoikeudellisen suostumusopin näkökulmasta. Tutkittavana on, mitä ns. informoitu valinta tarkoittaa erityisesti kotihoidon ja asumispalvelujen asiakkaan näkökulmasta: miten vanhuspalvelujen asiakasta tulee voimassaolevan sääntelyn mukaan informoida, jotta hän pystyy tekemään palveluntuottajaa koskevia valintoja, ja mitkä tosiasialliset tekijät edistävät, hidastavat tai estävät annetun tiedon ymmärtämistä.

Tutkimus edustaa lainoppia, jossa oikeudellisen ongelman analyysin apuna on käytetty empiiristä eri tieteenalojen tutkimustietoa. Informoidun valinnan ongelmakohdat on esitetty prosessina, jossa lääkintäoikeudellista analyysiä tietoon perustuvan suostumuksen vaiheista tarkastellaan palvelusetelin käyttöä koskevan empiirisen tutkimuksen valossa. Tutkimuksen tulokset osoittavat, että asiakkaan informointia koskevat oikeudelliset reunaehdot ovat sitä velvoittavammat, mitä lähempänä asiakkaan itsemääräämisoikeuden ydintä koskevista valinnoista on kyse. Palvelusetelin käyttöön liittyvä valinta ei välttämättä täytä informoidun valinnan edellytyksiä lainkaan.
Puutteet valinnan vapaaehtoisuudessa, tiedonsaannissa ja ymmärtämisessä voivat johtaa valintatilanteessa lopputulokseen, joka on ristiriidassa sosiaalisen suojelun tarpeessa olevan asiakkaan edun kanssa.

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.