Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Pääsy PDF-dokumenttiin vaatii sisäänkirjautumisen.

Todistajankuulustelukokemus vuorovaikutustilanteena oikeudenmukaisuuden näkökulmasta

Välikoski, Tuula-Riitta – Saranpää, Timo – Paulanto, Tuulia – Kulmakorpi, Teemu

Oikeus 3/2017 s. 310
21.11.2017
Referee-artikkeli
Alkuperäinen julkaisupäivä: 21.11.2017

Tiivistelmä

Menettelyllisellä oikeudenmukaisuudella on yhteys asianosaisten kokemukseen oikeudenkäyntikohtelustaan. Kohtelemisen kokemusta rakennetaan osapuolten viestintäteoilla heidän keskinäisessä vuorovaikutuksessaan oikeudenkäyntikontekstissa. Mainittu käsitys perustuu Meadin (1934) interaktionistiseen lähestymiseen ja Baxterin (2010) ymmärrykseen siitä, miten viestintä ja vuorovaikutus sitoutuvat
toisiinsa. Oikeudelliset reunaehdot taustoittavat ja säätelevät tätä institutionaalista vuorovaikutusta.

Tässä laadullisessa haastattelututkimuksessa kerrotaan, millaisena yleisen tuomioistuimen pääkäsittely näyttäytyy todistajien kokemana vuorovaikutustilanteena oikeudenmukaisuuden näkökulmasta. Kokemuksen keskiössä on toimijoiden välinen vuorovaikutus ja viestintäsuhde todistajankuulustelua koskevien säännösten valossa.

Tulosten mukaan todistajakokemus oli varsin myönteinen. Kysymykset vaikuttivat keskeisiltä ja todistajan sanomaan ja läsnäoloon kiinnitettiin huomiota. Sen sijaan valmistautumiseen liittyviä ohjeita kaivattiin enemmän ja todistajankuulustelun sosiaalista jännitystä toivottiin lievennettävän. Myös vuorovaikutusta säätelevät oikeudelliset reunaehdot aiheuttivat paikoin hämmennystä.

Toimivalla vuorovaikutuksella ei ole itsetarkoituksellista funktiota. Asianosaisten osalta kuitenkin tiedetään, että se on yhteydessä asiaan sitoutumiseen ja kuvaan oikeudellisesta järjestelmästä. Myös todistajakokemus sisältää kuvan oikeudellisesta järjestelmästä. Toimivalla ja esimerkiksi sosiaalista jännitystä lieventävällä todistajavuorovaikutuksella on lisäksi tärkeä käyttöarvo: mahdollisimman aidon ja asian selvittämisen kannalta keskeisen todistajatiedon välittyminen.

Aihealueet

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.