Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Pääsy PDF-dokumenttiin vaatii sisäänkirjautumisen.

Perustuslain yhdenvertaisuuden vaatimus ja välitön verotus

Nykänen, Pekka

Oikeus 2/2017 s. 224–249
9.6.2017
Referee-artikkeli

Tiivistelmä

Veropolitiikkaa toteutetaan muun muassa asettamalla verovelvolliset erilaiseen asemaan veromaksuvelvollisuuden suhteen. Näihin erotteluihin liittyy yhdenvertaisuuskysymyksiä. Artikkelissa haetaan vastausta siihen, mitä edellytyksiä yhdenvertaisuutta koskeva PL 6 § asettaa välitöntä verotusta koskevien lakien säätämiselle ja niiden tulkinnalle. Perustuslakivaliokunnan viimeaikaisten lausuntojen ja oikeuskäytännön perusteella PL 6 § ei aseta lainsäätäjälle olennaisia rajoitteita toteuttaa veropolitiikkaa erilaisilla tietyille verovelvollistahoille myönnettävillä vähennyksillä ja verovapauksilla sekä verokantojen eroilla. Perusteeton tai verovelvollisten veronmaksukykyyn nähden kohtuuttoman erilainen verokohtelu ei ole kuitenkaan hyväksyttävää. Yhdenvertaisuudesta poikkeaminen edellyttää, että tästä säädetään tarkasti lailla, erilaiselle kohtelulle tulee olla hyväksyttävä tavoite ja valittujen keinojen tulee olla suhteellisuusperiaatteen mukaisia. Tämä asettaa olennaisia laatuvaatimuksia verolakien valmistelulle ja lakiesityksen perusteluille.

Yhdenvertaisuus edellyttää, että Verohallinnon on sovellettava verolakeja samanlaisissa tapauksissa samalla tavoin. Jos lain sanamuoto antaa sijaa erilaisille tulkinnoille, on näiden välisessä punninnassa otettava huomioon myös PL 6 §:n vaatimukset. Perustuslain 106 §:n mukaan tuomioistuin voi käsiteltävänä olevassa tapauksessa antaa etusijan perustuslain säännöksille, jos ne ovat ilmeisessä ristiriidassa verolain säännösten kanssa. Todennäköisyys PL 106 §:n soveltamiselle PL 6 §:n vuoksi on välittömän verotuksen alalla erittäin pieni, koska lainsäätäjän harkintamarginaali yhdenvertaisuuskysymyksissä on laaja.

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.