Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Pääsy PDF-dokumenttiin vaatii sisäänkirjautumisen.

Lain valta: ordoliberalismi ja eurooppalaisen talouskonstituution juuret

Miettinen, Timo

Oikeus 2/2017 s. 206–223
9.6.2017
Referee-artikkeli

Tiivistelmä

Artikkeli käsittelee ordoliberalismia, joka tunnetaan eurooppalaisen uusliberalismin varhaisimpana muotona sekä toisen maailmansodan jälkeisen Saksan hallitsevana talouspoliittisena ideologiana. Sen ytimessä on ajatus talouspolitiikan sääntöperusteisuudesta sekä toimeenpanevan vallan keskeisyydestä. Ordoliberalismi nähdään usein myös Euroopan talous- ja rahaliiton hallitsevana aatesuuntauksena, jota eurokriisi on osaltaan vahvistanut.

Artikkeli esittää uuden tulkinnan ordoliberalismin historiallisista juurista niin sanotun Freiburgin koulukunnan, erityisesti sen keskeisen vaikuttajan Walter Euckenin, tuotannossa. Vaikka historialliset tapahtumat vaikuttivatkin ordoliberalismin agendaan, Freiburgin koulukunnan lähtökohdat olivat vahvasti teoreettisia. Argumenttini on, että ordoliberalismin erityisyyttä voidaan lähestyä etenkin suhteessa Euckenin näkemyksiin taloustieteen menetelmällisestä perustasta ja normatiivisesta luonteesta. Tässä Eucken sai vaikutteita ennen kaikkea Edmund Husserlin fenomenologiasta.

Kirjoittaja tiivistää ordoliberalismin lähtökohdat kahteen perusteesiin. Sen mukaan taloustieteen käsitteet ja teoriat oli määriteltävä puhtaan ideaalisesti eli riippumattomina kaikista empiirisistä järjestelmistä. Taloudellinen toiminta itse oli nähtävä ideaalisten suhteiden määrittämänä ”pelinä”. Toiseksi tämän analyysin tuli tarjota näkemys ”optimaalisesta pelistä”, jolle ominaista on kilpailun maksimointi ja taloudellisen toimintaympäristön ennakoitavuus.

Ordoliberalismille ominainen pyrkimys sitoa talouspolitiikan kysymykset lain ja oikeuden käsitteisiin – erityisesti niin sanotun ”talouskonstituution” ajatukseen – oli vahvasti sidoksissa näihin teoreettisiin lähtökohtiin. Artikkelin väitteenä on, että laki ja oikeus valikoituivat talouspoliittisen koordinaation mekanismeiksi siitä syystä, että ne parhaiten toteuttivat Euckenin teorialle ominaista eksaktiuden, yleispätevyyden ja ennakoitavuuden vaatimusta. (Edilex-toimitus)

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.