Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Pääsy PDF-dokumenttiin vaatii sisäänkirjautumisen.

Lapsen suojaaminen perusteettomalta velkaantumiselta: alaikäistä koskevan UK 3 luvun 113 §:n mukaisen ilmoituksen tavoitteenasettelu viranomaisnäkökulmasta

Muhonen, Emmi

Oikeus 2/2017 s. 182
9.6.2017
Referee-artikkeli

Tiivistelmä

Ulosottokaaren (705/2007, UK) 3 luvun 113 §:ssä säädetään ulosottomiehen ilmoitusvelvollisuudesta holhousviranomaiselle alaikäisen velallisen tapauksissa sekä alaikäistä velallista koskevien tietojen luovuttamisesta. Ulosottomiehen alaikäistä velallista koskevalla ilmoitusvelvollisuudella on korostettu alaikäisen velallisen erityistä suojelutarvetta. Menettelyllä on haluttu ennaltaehkäistä alaikäisen nimissä tapahtuvaa velkaantumista sekä taata edunvalvojien valvontaa hoitavalle holhousviranomaiselle aiempaa paremmat mahdollisuudet havaita mahdolliset edunvalvonnan väärinkäytökset. Lainsäädännön tarjoamien mahdollisuuksien lisäksi ilmoitusvelvollisuutta koskevan menettelyn tehokkuus riippuu pitkälti holhousviranomaisen omaksumista käytännöistä. Artikkelin tarkoituksena on tutkia, kuinka asetetut tavoitteet toimivat käytännössä. Tutkimusta varten on selvitetty sääntelyä toimeenpanevien viranomaisten näkemyksiä UK 3:113 §:n tavoitteiden toteutumisesta ja säännöksen toimivuudesta haastattelemalla holhousviranomaisia ja ulosottomiehiä. Lisäksi artikkelissa analysoidaan lainsäätäjän tavoitetta peilaamalla sitä ulosoton ja insolvenssioikeuden yleisiin periaatteisiin.

Aihealueet

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.