Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Pääsy PDF-dokumenttiin vaatii sisäänkirjautumisen.

Valvojien roolin kehittäminen ehdonalaisen vapauden valvonnassa

Kilpeläinen, Mia – Tammilehto, Laura

Oikeus 3/2016 s. 309–329
24.10.2016
Referee-artikkeli

Tiivistelmä

Ehdonalaisen vapauden valvonta on yksi rangaistusaikaisista interventioista, joilla pyritään irrottamaan rangaistukseen tuomittu rikollisesta elämäntavastaan. Tässä artikkelissa käsitellään ehdonalaisen vapauden käytännön valvontatyötä tekevien näkemyksiä valvonnan hyödyllisyydestä ja valvonnalle asetettujen tavoitteiden toteutumista.

Tutkimusta varten on haastateltu kymmenen valvontatyötä tekevää Rikosseuraamuslaitoksen virkamiestä eri puolilta Suomea. Keskeisimpiä havaintoja haastatteluista ovat: valvontatyötä tehdään varsin yhteneväisesti eri yhdyskuntaseuraamustoimistoissa; valvottavien asenne valvontaa kohtaan on neutraali; valvonta-ajan alussa korostuvat valvottavan käytännön asioiden järjestelyt; valvontatyön haasteet liittyvät valvontavelvollisuuttaan laiminlyöviin ja heihin kohdistettavissa olevien sanktioiden tehottomuuteen.

Kaiken kaikkiaan valvonta nähdään tarpeellisena vaiheena vankeusrangaistuksesta vapautuvan henkilön hallitussa vapautumisprosessissa. Kuitenkin monien lainsäädännössä valvontatyölle asetettujen edellytysten täysimääräinen täyttäminen on käytännössä mahdotonta, mikäli valvontaprosessin halutaan etenevän. Paradoksaalista on haastatteluissa korostunut näkökulmien ero; kriminaalipoliittisesti arvokasta on se, ettei henkilö syyllistyisi uusiin rikoksiin rangaistuskautensa jälkeen. Valvojien näkökulmasta merkittävänä asiana pidetään sitä, että henkilön rikoksiin syyllistymissykliä saadaan pidennettyä. Merkityksellisenä valvontatyössä nähdään se, että valvontatapaamisten myötä valvottaville saataisiin annettua uusia ajatuksia, jotka motivoisivat henkilöä rikoksettoman elämäntavan aloittamiseen.

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.