Evoluutiopsykologia ja oikeustiede

Lähteenmäki-Uutela, Anu – Rantala, Markus J.

Oikeus 2/2016 s. 229
6.7.2016
Lyhyempi kirjoitus
Alkuperäinen julkaisupäivä: 6.7.2016

Tiivistelmä

Evoluutiopsykologia liittyy lainsäädäntöön ja oikeusjärjestelmään kiinteästi, koska lainsäädännöllä on tarkoitus vahvistaa tai muuttaa ihmisten käyttäytymistä. Käyttäytymispainotteinen (psykologinen) oikeustaloustiede tutkii sitä, miten lainsäädäntö vaikuttaa markkinatoimijoiden käyttäytymiseen. Lainsäädäntö voidaan suunnitella tehokkaammaksi, kun tunnetaan esimerkiksi ihmisen yleiset kognitiiviset harhat ja moraaliset tunteet. Kirjoituksessa ihmisen moraalia ja oikeustajua tarkastellaan evoluutiopsykologian valossa. Lajityypilliset moraaliset taipumukset ovat luonnonvalinnan tulosta. Luonnonvalinnan tuottamat taipumukset vaikuttavat moraalisten tunteiden kautta siihen, minkä säädämme oleva laillista ja minkä laitonta. Samoin evoluutiopsykologia vaikuttaa lakien soveltamisvaiheessa siihen, minkä käyttäytymisen katsomme rikkovan lakeja. Kirjoituksen tavoitteena on tehdä kirjallisuuskatsaus ja kommentaari siitä, miten evoluutiopsykologiaa on sovellettu oikeustieteessä ja miten sitä voitaisiin soveltaa. (Edilex-toimitus)