Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Pääsy PDF-dokumenttiin vaatii sisäänkirjautumisen.

Suullisuuden periaate vuorovaikutuksen näkökulmasta

Välikoski, Tuula-Riitta – Ala-Kortesmaa, Sanna

Oikeus 2/2014 s. 192
19.6.2014
Referee-artikkeli

Tiivistelmä

Suullisuuden, välittömyyden ja keskittämisen periaatteet ovat olleet vallitsevina toiminnan taustaperiaatteina vuodesta 1993 riita- ja vuodesta 1998 rikosjutuissa. Suullinen menettely on lisännyt toimijoiden välistä vuorovaikutusta istuntokäsittelyissä. Näyttää kuitenkin siltä, että oikeudellisten toimijoiden,
kuten esimerkiksi tuomareiden ja syyttäjien, käsitys istuntokäsittelystä vuorovaikutustilanteena on
enemmänkin informaation välittämistä kuin yhteistä merkityksien jakamista vahvistavaa. Vuorovaikutusta
havainnollistava viestintä nähdään hyvin puhujakeskeisenä, puheelle ei mielletä olevan suoranaista
kohdetta ja tärkeinä puheviestintätaitoina nähdään esiintymiseen eikä niinkään interpersonaaliseen viestintään
liittyvät taidot. Myös syyttäjien kuuntelemiskäsitykset vahvistavat kognitiivista puolta vuorovaikutusosaamisessa.
Suullisuuden periaatteen yhtenä tavoitteena on toiminnan selkeyden ja havainnollisuuden lisääminen. Molemmat elementit toteutuessaan mahdollistavat asioiden ymmärtämisen erityisesti
maallikko-osapuolille. Asioiden ymmärtäminen kasvattaa tutkitusti asiaan sitoutumista. Lisäksi vuorovaikutuksen luonteen ymmärtäminen ja sen merkityksen myöntäminen voisivat myös kasvattaa suullisuuden periaatteen käyttöönoton taustalla olevaa oikeudellisen toiminnan tehokkuutta.

Aihealueet

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.