Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Pääsy PDF-dokumenttiin vaatii sisäänkirjautumisen.

Pidätelty elämä – rajat prekaarisuutta tuottavana instituutiona

Könönen, Jukka

Oikeus 2/2014 s. 172
19.6.2014 0:00
Referee-artikkeli

Tiivistelmä

Artikkelissa tarkastelen maahanmuuttoa kiinnittäen huomion maahantulon ja pysyvän oleskeluluvan
saamisen väliseen vuosia kestävään vaiheeseen. Artikkelin viitekehys perustuu kansainväliseen keskusteluun rajojen muutoksesta. Rajat eivät ainoastaan sääntele maahantuloa, vaan ne määrittävät myös erilaisia oikeuksia ja mahdollisuuksia jäädä maahan. Artikkelissa analysoin EU:n ulkopuolelta tulleiden henkilöiden(N=32) haastattelujen kautta eri oikeudellisten asemien materiaalisia vaikutuksia ulkomaalaisten
elämälle. Prekaarisuuden käsitteellä viittaan oikeudellisiin asemiin liittyvään ehdollisuuteen, epävarmuuteen
ja tilapäisyyteen. Maahanmuutto ei ole lineaarinen prosessi maahantulosta kansalaisuuteen, vaan myös
maassa jo oleskelevat ulkomaalaiset joutuvat luomaan oleskelustrategioita jäädäkseen maahan. Erilaiset
oikeudet suhteessa sosiaaliturvaan, työntekoon ja perheenyhdistämiseen vaikuttavat konkreettisesti ulkomaalaisten
yhteiskunnalliseen asemaan. Prekaarin oikeudelliseen asemaan liittyvä vajaavaltaisuus vaikuttaa myös sosiaalisiin suhteisiin ja voi luoda henkilökohtaista riippuvuutta esimerkiksi avioliitossa. Oleskelulupajärjestelmä pilkkoo ulkomaalaisten elämää odotusvaiheisiin, mikä lisää epävarmuutta ja vahvistaa
kokemusta tilapäisyydestä. Termillä pidätelty elämä viittaan siihen, kuinka rajat viivyttävät itsenäisen
elämän mahdollisuutta. Huomion kiinnittäminen oikeudellisiin asemiin luo uudenlaisen näkökulman keskusteluun paperittomuudesta, maahanmuuton hallinnasta ja kotoutumisesta.

Aihealueet

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.