Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Pääsy PDF-dokumenttiin vaatii sisäänkirjautumisen.

Yleisesti hyväksyttävää kasvatusta? Kriittinen tutkimus lastensuojelulaitosten huolenpidon käytäntöjen oikeudellisesta hallinnasta

Moilanen, Marlon

Oikeus 2/2022 s. 255–280
13.6.2022
Referee-artikkeli

Tiivistelmä

Artikkelissa tarkastellaan lastensuojelulaitosten huolenpidon sisällöllisen oikeudellisen hallinnan liittyviä ristiriitoja kriittisestä lainopillisesta näkökulmasta. Ensinnäkin artikkelissa kehystetään lastensuojelulaitosten huolenpidon sisällölliseen oikeudellistamiseen liittyviä jännitteitä teoreettisesti perinteisen julkisoikeudellisen doktriinin ja 2000-luvun lastensuojelun hallinnan turvaamisdiskurssin välisenä hankauksena. Nykyisessä lastensuojelun hallinnan kokonaisuudessa oikeudellisilla instituutioilla ja oikeusdogmaattisella ajattelutavalla on keskeinen rooli lapsen oikeuksien turvaamisessa, mikä ilmenee muun muassa lastensuojelulaitosten huolenpidon käytäntöjen yhä hienojakoisempana sisällöllisenä oikeudellistumisena eduskunnan oikeusasiamiehen laillisuusvalvontakäytännössä ja lastensuojelulain lainvalmistelussa. Samanaikaisesti perinteinen julkisoikeudellinen doktriini rajoittaa ja osaltaan vaikeuttaa huolenpidon sisällöllistä oikeudellistamista. Tästä hankauksesta syntyy oikeudellisia jännitteitä, jotka ovat ilmenneet esimerkiksi käsitteen ”yhteiskunnassa yleisesti hyväksyttävä tavanomainen kasvatus” tulkinnassa ja soveltamisessa.

Toiseksi artikkelissa selvitetäänkin huolenpidon sisällöllisen oikeudellistamisen kannalta olennaisen käsitteen ”yhteiskunnassa yleisesti hyväksyttävä tavanomainen kasvatus” sisältöä ja sen soveltamiseen liittyviä vaaroja. Lopuksi artikkelissa ehdotetaan, että lastensuojelulaitosten huolenpidon käytäntöjen syvenevän oikeudellistamisen pitäisi perustua ensisijaisesti huolenpidon ymmärtämiseen lapsen ehdottomana sosiaalisena oikeutena, joka edellyttäisi myös yksityiskohtaisempaa sääntelyä, ja samalla julkisoikeudelliselta doktriinilta itseltään muutosta.

(Edilex-toimitus)

Linkit

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.