Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Pääsy PDF-dokumenttiin vaatii sisäänkirjautumisen.

Oppimisen tuen sääntely esi- ja perusopetuksessa – yhdenvertaisuutta mutta mitä, miten ja kenelle?

Pölönen, Kreeta

Oikeus 2/2022 s. 225–254
13.6.2022
Referee-artikkeli

Tiivistelmä

YK:n yleissopimuksissa lapsen oikeuksista ja vammaisten henkilöiden oikeuksista asetetaan sopimusvaltioille velvoitteita, jotka määrittelevät yhdenvertaisuuden vaatimuksia oikeutta peruskoulutukseen toteutettaessa. Tutkimuksessa tarkastellaan, miten esi- ja perusopetusta koskeva oppimisen tuen sääntely täyttää nämä vaatimukset. Samalla huomioidaan yhdenvertaisuuden ja syrjinnän kiellon sääntely Suomen perustuslaissa ja yhdenvertaisuuslaissa. Lisäksi hahmotetaan, mikä merkitys yhdenvertaisuuslain positiivista erityiskohtelua ja kohtuullisia mukautuksia koskevalla sääntelyllä on oppimisen tuen sääntelyn kokonaisuudessa.

Oppimisen tuen sääntely panee tosiasiallisen yhdenvertaisuuden turvaamisen keinoja koskevat sopimusvelvoitteet lähtökohtaisesti hyvin täytäntöön. Perusopetuslaissa ei kuitenkaan selkeästi ilmaista oppimisen tuen tarkoitusta turvata kaikille lapsille yhdenvertainen oikeus kehitykseen, jolloin tukea tarkasteltaisiin lapsen eikä järjestelmän näkökulmasta. Sääntelyn yksilökeskeisyys on lisäksi johtanut moniin tukea tarvitsevaa lasta muista lapsista erotteleviin järjestelyihin. Suomi on vammaisten henkilöiden oikeuksien sopimuksen voimaan saattaessaan sitoutunut asteittain toteuttamaan inklusiivisen koulutusjärjestelmän. Sopimusvelvoitteen täyttäminen edellyttää, että lasten välistä erottelua luova jako yleis- ja erityisopetuksen järjestelmiin perusopetuslaissa puretaan. Oppimisen tuen sääntelyä uudistettaessa on tarpeen arvioida muunkin sääntelyllä luodun erottelun oikeasuhtaisuutta.

Linkit

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.